На головну Написати нам Пошук
 

Яка оцінка вноситься до диплому?

Зігдно ПОЛОЖЕННЯ про організацію дипломного проектування та державну атестацію студентів НТУУ "КПІ
п. 3.3. Організація і порядок роботи ДЕК

Якщо з певної дисципліни було декілька семестрових екзаменів, до зведеної відомості заноситься середня зважена (відносно  розподілу  навчальних годин дисципліни за семестрами) оцінка з округленням її до найближчого цілого значення.

Наприклад, дисципліна "Вища математика" із загальним обсягом 10 кредитів (540 годин) вивчалася у 3-х семестрах: першому семестрі в обсязі 4 кредити (216 год.), другому - 4 кредити (216 год.) і третьому - 2 кредити (108 год.). Студентом отримані екзаменаційні оцінки у семестрах відповідно "задовільно", "добре" та "відмінно". Середня зважена оцінка (СЗО) у даному випадку розраховується за формулою:


                                                                             (в кредитах)                         (в годинах)

і у зведену відомість вноситься оцінка "добре".

© Профком студентів НТУУ "КПІ"
Профспілка працівників освіти і науки України.
Всі права захищені законодавством України.