На головну Написати нам Пошук
 

Часті питання

Шановний студент !

Ти здобув почесне право навчатися в одному із провідних університетів світу — Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут».

Студенту, який у процесі навчання оволодіває знаннями, набуває певного життєвого досвіду, потрібна допомога та захист, оскільки самостійно відстояти свої права дуже важко. Тому в нашому університеті створена і діє Первинна профспілкова організація студентів НТУУ «КПІ», яка є організаційною ланкою Профспілки працівників освіти і науки України (далі — Профспілка).

Саме наша Профспілка може впевнено запропонувати студентові університету свою підтримку та захист. Для цього у нас є права, досвід і могутня сила солідарності.

Конференція трудового колективу університету щорічно доручає Профкому студентів НТУУ "КПІ" представляти та захищати права та інтереси усіх студентів, аспірантів, зокрема щодо контролю за додержанням адміністрацією умов навчання, проживання та побуту студентів, аспірантів НТУУ «КПІ».

У питаннях та відповідях ми спробуємо ознайомити тебе з діяльністю нашої студентської Профспілки в університеті.

 1. Що таке первинна профспілкова організація студентів НТУУ «КПІ»?
 2. Що таке профспілковий комітет студентів НТУУ «КПІ» ?
 3. Чи є в університеті інші освітянські профспілкові структури та з ким співпрацює ППОС НТУУ «КПІ»?
 4. Чи є ППОС НТУУ «КПІ» юридично зареєстрованою?
 5. Скільки років існує профспілкова організація студентів НТУУ «КПІ»?
 6. Які права члена Профспілки?
 7. Які обов’язки члена Профспілки?
 8. Що конкретно може дати студенту членство у Профспілці (яку ВИГОДУ студент може отримати)?
 9. Як стати членом нашої Профспілки працівників освіти і науки України?
 10. Чи є в університеті так звані «альтернативні» студентські профспілки?
 11. Чи повинен студент щось платити Профспілці, хто визначає величину внесків?
 12. На що ідуть профспілкові внески?
 13. Що буде, якщо студент не є членом Профспілки працівників освіти і науки України ?
 14. Якщо студент не є членом профспілки, чи може він користуватися профспілковими пільгами?
 15. Що потрібно зробити для отримання пільг від профспілки (яка процедура)?
 16. Чи підтримає мене профком студентів НТУУ «КПІ» у разі конфлікту з керівництвом або викладачем університету?
 17. Чи впливає членство в Профспілці на здачу сесії?
 18. Чи можуть студенти контракт-ної форми навчання одержувати пільги від Профспілки?
 19. Чи оплачуються профспілкові внески з вартості оплати за навчання?
 20. Чи контролює профком призначення стипендії, матеріальної допомоги, премії (чи може вплинути на її розмір)?
 21. Що потрібно для активної участі в діяльності ППОС НТУУ «КПІ»?
 22. Чи може членство в профспілці зашкодити студенту?
 23. Чи може профспілка допомогти, якщо студента відраховують?
 24. Чи може Профспілка допомогти, якщо студента виселяють з гуртожитку?
 25. Чи підконтрольний профком студентів НТУУ «КПІ» адміністрації університету?
 26. Проясніть систему розподілу путівок (кому, за що, чому не мені).
 27. Чи є можливість особистої участі в культурно-масових та спортивних заходах.
 28. Як ППОС НТУУ «КПІ» може допомогти організувати дозвілля студентів?
 29. Як функціонує профспілкова система (як стати профоргом, членом профбюро, як "влитися в тусовку«)?
  1. Що таке первинна профспілкова організація студентів НТУУ «КПІ»? Первинна профспілкова організація студентів НТУУ "КПІ" (далі — ППОС НТУУ «КПІ») — це добровільна неприбуткова громадська організація студентів, аспірантів університету, метою якої є представництво та захист учбових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки працівників освіти і науки України.
  2. Що таке профспілковий комітет студентів НТУУ «КПІ»? Профспілковий комітет студентів НТУУ «КПІ» (далі — профком студентів НТУУ «КПІ») — це виконавчий орган Первинної профспілкової організації студентів НТУУ "КПІ«.
  3. Чи є в університеті інші освітянські профспілкові структури та з ким співпрацює ППОС НТУУ «КПІ»? У нашому університеті створені та діють дві організаційні ланки Профспілки працівників освіти і науки України — Первинна профспілкова організація співробітників НТУУ "КПІ" та Первинна профспілкова організація студентів НТУУ "КПІ«. Вони взаємодіють та співпрацюють у питаннях захисту прав та інтересів своїх членів — співробітників, студентів, аспірантів.
  4. Чи є ППОС НТУУ «КПІ» юридично зареєстрованою? ППОС НТУУ «КПІ» є юридичною особою і незалежною організацією, має рахунок у банку, печатку, має право бути позивачем і відповідачем в суді і арбітражі.
  5. Скільки років існує профспілкова організація студентів? 30 березня 1903 року була створена перша профспілкова організація студентів Київського політехнічного інституту ім. Імператора Олександра ІІ.
  6. Які права члена профспілки?

  Члени профспілки мають право:

  • На здійснення представництва та захист Профспілкою їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів, в тому числі в судах.
  • На правовий захист, безкоштовну юридичну та іншу допомогу з питань соціально-економічних і трудових відносин.
  • На звернення до всіх профспілкових органів і одержання від них аргументованих відповідей.
  • На участь у профспілкових зборах, конференціях, акціях та інших заходах, які проводить Профспілка.
  • На вільне обговорення питань, які розглядаються на зборах, засіданнях виборних профспілкових органів різних рівнів, в засобах масової інформації; на висловлення своєї точки зору, внесення пропозицій до резолюцій і постанов профспілкових органів, участь у виробленні програмних документів Профспілки.
  • На одержання інформації про роботу профспілкових органів та прийняті ними рішення, участь у роботі відповідних профспілкових органів з питань, що стосуються їх особисто.
  • Обирати і бути обраним до профспілкових органів всіх рівнів, крім випадків, передбачених Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» і цим Статутом.
  • Одержувати на пільгових умовах путівки на санаторно-курортне лікування та відпочинок, отримувати з профспілкового бюджету грошову допомогу на оздоровлення, відвідування хворих, виплати з нагоди професійних свят чи днів народження, грошове заохочення за профспілкову роботу, відшкодування коштів, затрачених на придбання ліків, оплату юридичних послуг.
  • На участь у підготовці, укладенні колективного договору (угоди) та контролі за його виконанням.
  7. Які обов’язки члена профспілки? Члени профспілки зобов’язані:
  • Визнавати і виконувати Статут Профспілки.
  • Регулярно сплачувати членські внески.
  • Особисто брати участь у діяльності однієї з первинних профспілкових організацій.
  • Виконувати рішення профспілкових органів.
  • Не допускати дій, що наносять збитки профспілковій організації, перешкоджають досягненню мети і виконанню завдань Профспілки, порушують єдність Профспілки, вносять розкол в її ряди.
  • Дотримуватись умов колективного договору (угоди).
  8. Що конкретно профспілка може дати студенту (яку ВИГОДУ студент отримає)? Наша ППОС НТУУ «КПІ» допоможе та навчить тебе:
  • як захищати свої права та відстоювати наші спільні інтереси;
  • як не «вилетіти» з університету або гуртожитку;
  • як стати нашим активістом та допомагати своїм братам-студентам;
  • як зекономити за період навчання до 4 000 гривень лише на проїзді у м. Києві;
  • як протягом 24 днів оздоровлюватись, харчуватись та проживати у студентському санаторії-профілакторії лише за 135.98 коп.;
  • як потрапити на екскурсії, кращі матчі чи концерти за мінімальну вартість;
  • як недорого відпочити влітку на морі або взимку у горах;
  • як отримати матеріальну допомогу або премію;
  • як подорожувати світом разом з міжнародним посвідченням студента ISIC.
  9. Як стати членом нашої Профспілки працівників освіти і науки України? Членом профспілки може стати будь-який студент, аспірант університету незалежно від форми навчання (бюджет або контракт) , який визнає Статут профспілки працівників освіти і науки України, регулярно сплачує профспілкові внески і не є членом іншої профспілки.
  10. Чи є в університеті так звані «альтернативні» студентські профспілки? Є. І це не заборонено законодавством України. До нашої ППОС НТУУ «КПІ» входить понад 98 % студентів, аспірантів нашого університету денної форми навчання. ППОС НТУУ «КПІ» надано право представляти та захищати права та інтереси усіх студентів, аспірантів університету.
  11. Чи повинен студент щось платити профспілці, хто визначає величину внесків? Розмір профспілкових внесків визначено Статутом профспілки працівників освіти і науки України і складає:
  • для студентів бюджетної форми навчання, які отримують стипендію — 1 % від стипендії (внески сплачуються відповідно до заяви студента до бухгалтеріі університету);
  • для студентів контрактної форми навчання — 1 % від мінімальної стипендії (внески сплачуються готівкою вперед за поточний семестр);
  12. На що ідуть профспілкові внески? На статутну діяльність профкому студентів згідно Статуту профспілки працівників освіти і науки України. А саме — на виплату матеріальних допомог, здешевлення вартості путівок, проведення культурно-спортивних заходів тощо.
  13. Що буде, якщо студент не є членом профспілки? Членство в профспілковій організації виключно добровільне і якщо студент або аспірант не хоче бути членом профспілки, його ніхто примушувати до цього не буде. 
  14. Якщо студент не є членом профспілки, чи може він користуватися профспілковими пільгами? Ні.

  15. Що потрібно зробити для отримання пільг від профспілки (яка процедура)?

  Для отримання пільг члену профспілки необхідно звернутись до профбюро свого факультету (інституту) з відповідною заявою (матеріальна допомога, путівка на лікування, путівка до студентського санаторію-профілакторію КПІ, путівка на відпочинок тощо).

  16. Чи підтримає мене профком у разі конфлікту з керівництвом або викладачами університету?
  Так, якщо адміністрацією або викладачем порушені права студента. І це передбачено в "Положенні про організацію навчального процесу в НТУУ "КПІ" та Колективній угоді між адміністрацією та профспілковим комітетом студетів НТУУ "КПІ«, яка щорічно укладається та затверджується на конференції трудового колективу нашого університету.
  17. Чи впливає членство в профспілці на здачу сесії?
  На здачу сесії впливає знання предмету.
  18. Чи можуть студенти контрактної форми навчання одержувати пільги від Профспілки? Так, студенти контрактної форми навчання від профкому можуть одержувати матеріальну допомогу, деякі види путівок на лікування, оздоровлення та відпочинок.
  19. Чи сплачуються профспілкові внески з оплати вартості за навчання?
  Ні.
  20. Чи контролює профком призначення стипендії, матеріальної допомоги, премії або надбавки (чи може вплинути на її розмір)? Так.
  На кожному факультеті є стипендіальна комісія, яка займається питаннями призначення стипендій, матеріальних допомог, премій. До складу комісії обов’язково входить голова профбюро факультету (інституту). З головою профбюро узгоджуєтся усі накази про призначення стипендій, матеріальних допомог, а також накази про відрахування або стягнення зі студентів факультету (інституту).
  21. Що потрібне для активної участі в діяльності ППОС НТУУ «КПІ»? Виключно твоя ініціатива і бажання допомагати людям. Для цього необхідно звернутися до профорга групи, до профбюро свого факультету (інституту) або безпосередньо до профкому студентів.
  22. Чи може членство в Профспілці зашкодити студенту? Ніяким чином.
  23. Чи може профспілка допомогти, якщо студента відраховують?
  Так. Якщо студента відраховують з причин, не пов’язаних з успішністю (порушення Правил внутрішнього розпорядку в університеті або Правил внутрішнього розпорядку у гуртожитках студмістечка тощо).
  Профбюро студентів факультету (інституту) або профком студентів НТУУ «КПІ» обов’язково розгляне подання адміністрації на своєму засіданні та прийме відповідне рішення — дати згоду на виселення або ні.
  24. Чи може профспілка допомогти, якщо студента виселяють з гуртожитку? Так. У випадку, коли студента виселяють з гуртожитку через порушення Правил внутрішнього розпорядку у гуртожитках або за інших обставин, не пов’язаних з успішністю. .
  Профбюро студентів факультету (інституту) або профком студентів НТУУ «КПІ» обов’язково розгляне подання адміністрації на своєму засіданні та прийме відповідне рішення — дати згоду на виселення або ні.
  25. Чи підконтрольний профком адміністрації університету?

  Ні.
  Відповідно до Закону України "Про профспілки, їх права та гарантії діяльності« профспілки незалежні від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців (адміністрації університету), інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні.
  Профком студентів на принципах соціального партнерства співпрацює з адміністрацією універсітету по всіх питаннях, що стосуются умов навчання, проживання та побуту студентів.

  26. Проясніть систему розподілу путівок (кому, за що, чому не мені). На факультети путівки розподіляються пропорційно до кількості студентів на факультеті (в інституті). Розподілом пільгових путівок займається профбюро факультету (інституту) на своєму засіданні.
  В першу чергу пільгові путівки надаються пільговим категоріям студентів (сироти, інваліди, диспансерні хворі, чорнобильці, малозабезпечені, з багатодітних сімей, студенти з неповної сім’ї тощо.)
  Також путівки надаються студентам, які беруть активну участь в громадському житті факультету (інституту) або університету.

   

  27. Чи є можливість особистої участі в культурно-масових та спортивних заходах. Всі бажаючі можуть брати участь у всіх заходах, які проводяться профспілковою організацією на факультетах(інститутах) або в універсітеті. Бажаючим необхідно звертатися або до профбюро свого факультету (інституту) або до профкому студентів.
  28. Як ППОС НТУУ «КПІ» може допомогти організувати дозвілля студентів?
  Все залежить від особистої ініціативи студента. Звичайно, профкомом проводяться різноманітні спортивні та культурно-масові заходи в університеті і якщо у студента є гарна ідея, профспілка допоможе в її реалізації.
  29. Як функціонує профспілкова система (як стати профоргом, членом профбюро, як "влитися в тусовку")? У кожній групі університету обирається (та звітується) профспілковий організатор групи (профгрупорг).
  Кожен рік на факультеті/в інституті команда профбюро студентів звітується про свою роботу за останній рік, а раз на два-три роки проводиться чергова звітно-виборна профспілкова конференція, на якій кожен може стати членом профбюро студентів факультету (інституту).
  "Влитися в тусовку" просто, Профспілкова організація студентів НТУУ "КПІ" відкрита для всіх.

  Вибір за тобою!
  Вступай до Профспілки працівників освіти і науки України!© Профком студентів НТУУ "КПІ"
Профспілка працівників освіти і науки України.
Всі права захищені законодавством України.