Питання-ВідповідіСкажіть будь-ласка, де знайти умови для отримання магістерського диплому з відзнакою?
Відповідь профкому:

Доброго дня!
Вибачте, довго не могли отримати кваліфікованої відповіді:
Але отримали)
Згідно з положенням про випускну атестацію, умовами для отримання диплома з відзнакою є:
– студент входить до 10 % кращих (визначене число округлюється до
найближчого більшого цілого числа) за середнім балом з усіх кредитних
модулів (у тому числі курсових проектів, курсових робіт та практик, крім
позакредитних навчальних дисциплін) серед допущених до випускної
атестації за відповідною освітньою програмою в інституті/на факультеті.
– не менше ніж 75% підсумкових оцінок «відмінно» та «дуже добре» з усіх
кредитних модулів, курсових проектів, курсових робіт та практик;
– з інших кредитних модулів, курсових проектів, курсових робіт та
практик студентом отримані підсумкові оцінки «добре»;
– студент захистив кваліфікаційну роботу та/або склав випускні екзамени з
оцінкою «відмінно»
 
Щодо 10%,  то “освітня програма” – це, в більшості випадків, одна академічна група (НЕ завжди). Округлюється до більшого цілого числа, тобто – один диплом з відзнакою на групу точно буде. Точна інформація про те, скільки груп на факультеті та курсі  з однаковою освітньою програмою – є в методистів деканату.