На головну Написати нам Пошук
 
28 грудня 2016

ХТО МАЄ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТИПЕНДІЙ І ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНО БУДЕ ПРИНЕСТИ ДО УНІВЕРСИТЕТУ?

4. Право на соціальні стипендії мають студенти (курсанти), які не отримують академічних стипендій, не перебувають на державному утриманні (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів (курсантів) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків) та не знаходяться у академічній відпустці із числа:

1) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів (курсантів) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків відповідно до статі 62 Закону України „Про вищу освіту”;

2) осіб, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20-22 та 30 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

3) шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти осіб, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи відповідно до статті 5 Закону України „Про підвищення престижності шахтарської праці”;

4) осіб, визнаним учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України „Про вищу освіту”;

5) дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статі 44 Закону України „Про вищу освіту”;

6) дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статі 44 Закону України „Про вищу освіту”;

7) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статі 44 Закону України „Про вищу освіту”.

далі

ХТО МАЄ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТИПЕНДІЙ І ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНО БУДЕ ПРИНЕСТИ ДО УНІВЕРСИТЕТУ?

5. Для отримання соціальної стипендії студенти (курсанти) звертаються до вищого навчального закладу за місцем їх навчання із заявою, в якій зазначаються такі відомості:

прізвище, ім’я та по батькові;

число, місяць, рік народження;

зареєстроване та фактичне місце проживання;

категорія особи, відповідно до якої визначено право на отримання соціальної стипендії.

До заяви додаються: копія паспорта громадянина України; копія свідоцтва про народження дитини; копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної фіскальної служби і мають відповідну відмітку в паспорті) та копія студентського квитка.

Залежно від категорії студенти (курсанти) додатково подають такі документи:

особи зазначені у підпункті 1 пункту 4:

копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

копія свідоцтва про смерть батьків;

особи, зазначені у підпункті 2 пункту 4:

копія посвідчення встановленого зразка особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи;

особи, зазначені у підпункті 3 пункту 4:

довідка з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;

акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 4 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України „Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” від 30 листопада 2011 р. № 1232 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3426);

копія довідки медико-соціальної експертизи;

копія свідоцтва про смерть батька (матері).

У разі неможливості подання особами, зазначеними у підпункті 3 пункту 4, із числа внутрішньо переміщених осіб довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи, подається довідка з Пенсійного фонду із зазначенням стажу підземної роботи;

особи, зазначені у підпункті 4 пункту 4:

копія посвідчення встановленого зразка учасника бойових дій;

довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, з зареєстрованого (фактичного) місця проживання із посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій;

особи, зазначені у підпункті 5 пункту 4:

копія свідоцтва про смерть батька (матері);

документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків - виданий військовим формуванням, правоохоронними органами спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутніми (оголошення померлими);

копія довідки медико-соціальної експертизи;

особи, зазначені у підпункті 6 пункту 4:

копія свідоцтва про смерть батька (матері);

копія довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, з зареєстрованого (фактичного) місця проживання із посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

особи, зазначені у підпункті 7 пункту 4:

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

6. Уповноважена особа, що визначена вищим навчальним закладом, приймає документи передбачені пунктом 5 цього Порядку, формує на кожного студента (курсанта) особову справу, завірену копію якої в десятиденний термін передає до органу соціального захисту населення за місцем розташування відповідного вищого навчального закладу.

Орган соціального захисту населення в п’ятиденний термін вносить відомості про студента (курсанта), який має право на отримання соціальної стипендії, що містяться у особовій справі, до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, шляхом формування персональної облікової картки.

http://www.msp.gov.ua/projects/204/

Додати коментар
Введіть Ваше ім’я
Введіть E-mail

Введіть коментар

 ←  назад© Профком студентів НТУУ "КПІ"
Профспілка працівників освіти і науки України.
Всі права захищені законодавством України.