Питання-Відповідіkhto-na-its-otrymuie-stypendiiu
Відповідь профкому:

Добрий день!
Реєстр стипендіатів не публікується, лише рейтинговий список.
ДІзнатися можна в заступника декана