Надходження та витрати Профкому студентів у період з 01.11.2012 р. по 31.10.2013 р.

за результатами перевірки ревізійної комісії Профкому студентів

(Звітна конференція ППОС НТУУ “КПІ” 12 листопада 2013 року)