На засіданні профспілкового комітету студентів НТУУ «КПІ» 20 грудня підведено підсумки конкурсу на краще профспілкове бюро студентів факультету (інституту).