Додаток № 1
До наказу № 1-24 від 07 березня 2007 року.
Порядок
Переведення студентів університету, що навчаються за договором
(контрактом) з компенсацією вартості навчання на
бюджетну форму навчання
Загальні питання
1. Цей порядок розроблено на підставі чинного законодавства, в тому числі, Закон України про «Про вищу освіту» № 2984-ІІІ, зі змінами від 4 листопада 2005 р., Наказ Міністерства освіти і науки України № 245 від 15.07.1996 р. «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів», «Положення про організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ», ухваленого Вченою Радою НТУУ «КПІ», протокол № 9 від 02.07.2004 р. (зі змінами та доповненнями, затвердженими Вченою Радою НТУУ «КПІ» 01.11.2004 р.).

2. Переведення студентів університету, що навчаються на 1-му курсі, не дозволяється.
Організаційні питання
3. Переведення студентів університету, що навчаються за договором (контрактом) з компенсацією вартості навчання за рахунок фізичної або юридичної особи (далі: «на контрактній формі навчання»), на бюджетну форму навчання можливе:
  • за наявності вільних бюджетних місць;
  • за умови, якщо студент вчасно і успішно склав поточну сесію.
4. Якщо заяв від студентів, що бажають перевестися з контрактної на бюджетну форму навчання, більше ніж бюджетних місць, переведення здійснюється на конкурсній основі за погодженням з Профспілковим комітетом студентів та Студентською Радою факультету (інституту) та з урахуванням:
  • В перщу чергу — успішності навчання;
  • Складного матеріального становища;
  • Особливих обставин (сирітство, інвалідність тощо).
За умови однакового рівня успішності потрібно враховувати участь в науковій роботі та в громадському житті факультету (інституту), університету.

5. Якщо студент навчається за рахунок цільового пільгового державного кредиту, то переведення на бюджетну форму навчання можливе за умови повного погашення отриманого кредиту.

6. Рішення про переведення приймається Вченою Радою факультету (інституту), після чого видається наказ.
Оформлення документів
  1. На ім’я декана подається заява про переведення з обгрунтуванням причини та додаються відповідні документи.
  2. У тижневий термін адміністрацією факультету/інституту аналізується успішність студента, наявність вільних місць та визначається прохідний бал серед бажаючих перевестись.
  3. Готується пакет необхідних документів для розгляду на Вченій раді факультету/інституту та видається відповідний наказ.

Вам також має сподобатись...