На головну Написати нам Пошук
 

Профгрупорг

Діяльність профгрупорга

1. Для керівництва роботою профспілкової групи обирається профспілковий груповий організатор (профгрупорг). Звіт та вибори профгрупорга проводяться на загальних зборах членів профспілки на рівні академічної групи (див. нижче).

2. Для допомоги профгрупоргу профгрупа може обирати зі свого складу відкритим голосуванням заступників профгрупорга по різних напрямках діяльності, які ведуть свою роботу під керівництвом профгрупорга.
    Кількість профспілкових активістів групи, які обираються для допомоги профгрупоргу, визначається з огляду конкретних умов роботи профгрупи та їх практичної необхідності.

3.Профгрупорг за допомогою профспілкових активістів залучає до активної участі в учбовій, громадській діяльності членів профгрупи, та проводить наступну роботу:

  • роз'яснює студентам цілі та завдання профспілок, права, обов'язки та переваги членів профспілки, інформує про зміни, доповнення в законодавчо-нормативних документах стосовно студентських проблем
  • слідкує за постановкою на профспілковий облік членів профспілки, збирає профспілкові внески по відомостях з членів профспілки, які не отримують стипендії або навчаються за контрактом, передає їх голові профбюро факультету
  • разом із старостою групи слідкує за нормами учбового навантаження представляє інтереси групи (разом із старостою групи) на засіданнях стипендіальної комісії факультету, вносить пропозиції щодо отримання членами проф-спілки коштів з Фонду соціальної допомоги факультету та університету;
  • веде облік матеріального становища членів профспілки групи у Таблиці № 1 ("Члени профспілки групи"), вносить пропозиції до профспілкового бюро студентів свого факультету щодо отримання малозабезпеченими членами профспі-лки матеріальної допомоги;
  • на загальних зборах групи вирішує питання надання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення, відпочинок, путівок до санаторію-профілакторію та дієтичне харчування, розподілу пільгових проїзних квитків до метрополітену;
  • організує виховну, культурно-освітню та спортивну роботу серед членів проф-спілки групи.

4. Профгрупорг проводить свою роботу під керівництвом профорга спеціальності (курсу), голови профспілкового бюро студентів факультету.

5. Запитання та пропозиції, висунуті на загальних зборах, які не можуть бути

Вибори профгрупорга

 

1. Профгрупорг обирається серед членів профспілки групи на профспілкових зборах групи відкритим голосуванням за наявності на засіданні не менше двох третин членів профспілки групи.

2. Профспілкові збори групи проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на рік. Звітно-виборні профспілкові збори групи проводяться кожні 2-3 роки і готуються профгрупоргом у таких випадках:
  • з ініціативи профспілкового бюро факультету / інституту;
  • за вимогою членів профспілки групи;
  • з ініціативи профгрупорга (при його бажанні полишити дану посаду тощо);
  • через 2-3 роки з дати останніх виборів профгрупорга.

3. Профгрупорг групи має завчасно повідомити про дату, місце і час проведення таких зборів усіх членів профспілки у групі та профбюро свого факультету (інституту).

4. На зборах серед членів профспілки обирається голова зборів, який веде збори, а також секретар зборів, який веде або заповнює протокол зборів.

5. Профгрупорг звітує про свою роботу не менше, ніж один раз на рік, а на зборах по виборах профгрупорга - з моменту останнього звіту до дня проведення відповідних зборів групи.

6. За результатами зборів складається або заповнюється протокол, який подається до профбюро факультету / інституту.

 
© Профком студентів НТУУ "КПІ"
Профспілка працівників освіти і науки України.
Всі права захищені законодавством України.