База документів Документи студмістечко

Інформація щодо дитячого посвідчення серії «Д» та довідки додатку форми № 7.

Міністерство праці та соціальної політики
01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, тел.289-00-98, E-mail: info@mlsp.gov.ua
—————————————————————————————————————-—
07.08.06 року № 345/20/11206
На № 0103/668 від 14.07.2006 року
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Пр. Перемоги, 37, м. Київ, 03056
Департамент соціального захисту населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, Міністерства праці та соціальної політики України розглянув звернення щодо виплати підвищеної на 100 процентів стипендії студентам, які віднесені до потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та повідомляє.
Стосовно виплати підвищеної на 100 відсотків стипендії студентам, постраждалим внаслідок Чорно6ильсько катастрофи, які мають посвідчення дитини (серії Д) та студентам, які мають посвідчення потерпілих 4 категорії зазначаємо. що Закон України «Про статус i соціальний захист громадян, як постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачає виплату підвищеної на 100 відсотків стипендії зазначеній категорії громадян в залежності від обставин (місця проживання до вступу, статус потерпілого батька (матері), місця навчання, реєстрації та ін.).
Щодо виплати підвищеної стипендії студенту Витяганню А.І., який в період навчання проживав на території зони посиленого радіоактивного контролю, повідомляємо наступне.
Частиною 6 статті 30 Закону України «Про статус i соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» дітям до досягнення повноліття, які до вступу в державні вищі заклади освіти, професійно-технічні заклади освіти, розташовані за межами зони забруднення, мали підстави для отримання категорії 4, надаються пільги, передбачені пунктами 4 i 5 частини першої цієї статті та пунктом 4 частини третьої цієї статті, а студентам з числа цих дітей віком до 23 років надаються пільги, передбачені пунктом 6 статті 22 (виплата підвищеної стипендії) цього Закону.
Отже, проживаючи на території зони посиленого радіоекологічного контролю, до навчального закладу він був зарахований 1 серпня 2000 року (довідка 244 від 31.05.06), тобто, вступав як дитина (до 18 років), яка мала підстави після досягнення повноліття на отримання посвідчення потерпілого 4 категорії.
Скориставшись зазначеною пільгою, він мав право до 23 років на отримання підвищеної на 100 відсотків стипендії.
Разом з тим, після досягнення 23-рiчного віку він, як студент з числа осіб, віднесених до 4 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, за умови постійного проживання на території зони посиленого радіоекологічного контролю, мав підстави на пільгу з виплати підвищеної на 100 відсотків стипендії відповідно до статті 23 Закону, якою не передбачено вікових обмежень.
Постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2005 р. № 936 затверджено Порядок використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних з соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пунктом 3 якого передбачено провадити виплату компенсацій, допомоги певних видів та надання пільг з дня подання громадянином заяви, але не раніше ніж з дня видачі посвідчення встановленого зразка.
При зміні категорії постраждалої особи або її посвідчення (зміні обставин) проведення виплати поновлюється з дня припинення останньої виплати на підставі заяви, поданої громадянином протягом трьох місяців.
Отже, якщо Витяганець А.1. звертався з відповідною заявою про виплату підвищеної на 100 відсотків стипендії після досягнення 23 років у зазначений вище термін, він мав право на її отримання. Щодо інших випадків, які зазначені у зверненні, повідомляємо наступне.
Питання 1. Якщо студенти постійно проживають (зареєстровані) у населеному пункті, віднесеному до зони посиленого радіоекологічного контролю i після 18 років подають до деканатів посвідчення потерпілих категорії 4, вважаємо, що цим студентам слід написати відповідну заяву (змінились обставини) для отримання стипендії відповідно до статті 23 Закону, якою не передбачено вікових обмежень для виплати стипендії громадянам, віднесеним до 4 категорії постраждалих. Адже в таких випадках до досягнення повноліття зазначена категорія дітей скористалась пільгою як i у випадку із студентом Витяганцем А.І. Таким студентам до 18 років виплати провадились на підставі дитячого посвідчення серії «Д» та довідки додатку форми № 7, відповідно до частини 6 статті 30 Закону.
Питання 2. Студенти, які проживають (зареєстровані) у гуртожитках, мають право отримувати підвищену стипендію на підставі дитячого посвідчення серії «Д» та додатку форми № 7 до 23 років, відповідно до частини 6 статті 30 Закону. Зазначена категорія студентів не має можливості отримати посвідчення потерпілих категорії 4, оскільки проживає на “чистій території (м. Київ), а відповідно до статті 14 Закону до 4 категорії осіб, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, належать особи, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умова, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше чотирьох років.
Також слід враховувати, що студенти 1989-1990 i далі років народження, маючи дитяче посвідчення та проживаючи до вступу у навчальний заклад на території зони посиленого радіоекологічного контролю, не мають підстав після досягнення повноліття для отримання посвідчення категорії 4, отже i права на виплату підвищеної на 100 процентів стипендії та вступ поза конкурсом до навчального закладу.
Питання 3. Якщо студенти, які тимчасово на період навчання прописані (зареєстровані) у гуртожитках університету i після 18 років до деканатів подають посвідчення 4 категорії, в таких випадках, вважаємо, що цим студентам слід написати відповідну заяву (змінились обставини) для отримання стипендії відповідно до статті 23 Закону, якою не передбачено вікових обмежень для виплати стипендії громадянам, віднесеним до 4 категорії постраждалих.

Вам також має сподобатись...