Оздоровлення

Положення про порядок розподілу та надання путівок на оздоровлення та відпочинок студентам НТУУ «КПІ»

Додаток 1
до наказу № 4-107 від 25 травня 2009 року
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
ректор НТУУ «КПІ»
__________М.З. Згуровський
25 травня 2009 р.
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок розподілу та надання путівок на оздоровлення та відпочинок студентам НТУУ «КПІ»
1. Загальні положення
1.1. Дане Положення регулює питання надання та розподілу путівок на оздоровлення та відпочинок для студентів, аспірантів університету денної форми навчання, які навчаються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету або на умовах договору з компенсацією вартості навчання.
1.2. Право на оздоровлення та відпочинок мають студенти, аспіранти денної форми навчання.
1.3. Студенти, аспіранти денної форми навчання:
1.3.1. які навчаються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, при отриманні путівки, отримують матеріальну допомогу на оздоровлення з метою здешевлення вартості путівки, за рахунок стипендіального фонду;
1.3.2. які навчаються на умовах договору з компенсацією вартості навчання, можуть придбати путівку за повну вартість.
1.4. Оздоровлення та відпочинок студентів, аспірантів організовується на оздоровчих базах університету СОТ”Політехнік”, СГСОТ”Глобус”, ОК”Маяк”, СВСТ”Сосновий”.
2. Порядок розподілу путівок
2.1. Розподіл квот для факультетів/інститутів на отримання путівок здійснюється оздоровчою комісією університету пропорційно у відповідності до контингенту студентів денної форми навчання факультету/інституту.
2.2. Розподіл путівок між студентами на факультеті/інституті (згідно квот) відбувається на спільному засіданні стипендіальної комісії факультету/інституту та профбюро студентів факультету/інституту на підставі заяв студентів про надання путівки (Додаток № 1).
2.3. Підготовку документів на спільне засідання стипендіальної комісії факультету/інституту та профбюро студентів факультету/інституту здійснюють спільно заступник декана/директора з навчально-виховної роботи факультету/ інституту та голова профбюро студентів факультету/інституту.
2.4. На спільному засіданні стипендіальної комісії та профбюро студентів факультету/інституту затверджується рейтинговий-резервний список по розподілу путівок між студентами, аспірантами, який подається до Департаменту з навчально-виховної роботи та Профспілкового комітету студентів за формою (Додаток № 2). Копії рейтингово-резервного списку розміщується на дошках оголошень факультету/ інституту для інформування студентства.
2.5. Рейтинговий-резервний список складається та затверджується на кожну оздоровчу базу університету та зміну окремо.
2.6. На спільному засіданні стипендіальної комісії та профбюро студентів факультету/інституту складається лист присутності.
2.7. Протокол спільного рішення стипендіальної комісії та профбюро студентів факультету/інституту (рейтинговий-резервний список) підписують декан/директор факультету/ інституту та голова профбюро студентів факультету/інституту.
3. Порядок надання путівок
3.1. Рейтинговий-резервний список на одержання путівки складається у відповідності до пільг та категорій:
3.1.1. студенти-сироти;
3.1.2. студенти з числа осіб, яким згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” гарантуються пільги;
3.1.3. студенти із малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);
3.1.4. студенти, які є дітьми-інвалідами та інвалідами I-III групи;
3.1.5. студенти, які є диспансерними хворими або потребують оздоровлення за станом здоров’я;
3.1.6. студенти напівсироти;
3.1.7. студенти-відмінники та студенти зі здобутками в науковій роботі;
3.1.8. студенти які приймають активну участь у громадському житті факультету/інституту та/або університету.
3.2. Студент може отримати путівку один раз на календарний рік.
4. Порядок видачі путівок на оздоровлення
4.1. Видача путівок проводиться Департаментом економіки та фінансів НТУУ «КПІ».
4.2. Оплата вартості путівок проводиться через каси НТУУ «КПІ».
4.3. Студенти, які не придбали путівку згідно встановлених оздоровчою комісією університету строків, втрачають право на отримання путівки. Дані путівки реалізуються студентам, які включені в рейтингового-резервному списку до резерву.
4.4. Після сплати часткової вартості путівки студент отримує матеріальну допомогу на оздоровлення з метою здешевлення вартості путівки, яка надається за відповідною заявою (Додаток № 3).
5. Відповідальність
5.1. Відповідальність за повне використання путівок на оздоровлення та відпочинок студентів за наданою квотою факультету/інституту покладається на декана/директора факультету/ інституту та голову профбюро студентів факультету/інституту.
5.2. Контроль за виконанням цього Положення здійснюється оздоровчою комісією університету.
Дане положення розглянуто на засіданні профспілкового комітету
студентів НТУУ «КПІ» , протокол № 34 від 21 травня 2009р.
Голова первинної профспілкової
організації студентів НТУУ «КПІ» В.Ю.Миронов

Вам також має сподобатись...