Житлово-побутова робота

Наказ ректора “Про зміни в організації перепускного режиму в гуртожитках НТУУ „КПІ”

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
НАКАЗ № 4-78

м. Київ 04.04.2005 р.

Про зміни в організації перепускного режиму в гуртожитках НТУУ «КПІ»
та заходи щодо забезпечення його функціонування

З метою поліпшення перепускного режиму в гуртожитках студмістечка, підвищення безпеки проживання студентів та забезпечення захисту студентів, що проживають у гуртожитках,

Н А К А З У Ю:

1. З 06 червня 2005 року скоротити посади (штат) швейцарів гуртожитків за №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

2. Директору студмістечка Петкевичу О.П. та начальнику ВКД Нагорному Б.П. у 2-хмісячний термін провести скорочення штату працівників згідно з чинним законодавством.

3. Начальнику ВОХОР НТУУ «КПІ» Трихлібу М.В. створити підрозділ по забезпеченню перепускного режиму в гуртожитках університету та охорони і дозору на території університету в межах лімітів, що звільняються.

4. Начальнику ВОХОР НТУУ «КПІ» Трихлібу М.В. та начальнику СБ НТУУ «КПІ» Бровченку М.Ю. забезпечити переатестацію швейцарів та прийом на роботу у створений підрозділ ВОХОР пріоритетно з числа студентів університету.

5. Заступнику проректора Тетерятнику В.Д. та начальнику Департаменту економіки та фінансів Субботіній Л.Г. у термін до 15.05.2005 р. розробити штатний розпис підрозділу.

6. Підпорядкувати адміністративно охоронців підрозділу ВОХОР по забезпеченню перепускного режиму у гуртожитках та охорони і дозору на території університету начальнику Служби безпеки НТУУ «КПІ» Бровченку М.Ю.

7. Начальнику СБ Бровченку М.Ю. організувати навчання охоронців для здійснення чергування у гуртожитках по забезпеченню охорони правопорядку і перепускного режиму та охорони і дозору на території університету.

8. Ввести в штатний розпис служби безпеки НТУУ «КПІ» посаду заступника начальника СБ НТУУ «КПІ» з постової служби та посаду резервного начальника варти.

9. Начальнику СБ НТУУ «КПІ» Бровченку М.Ю. розробити та подати до 15.05.2005 р. на затвердження Положення про підрозділи по забезпеченню перепускного режиму та охорони і дозору посадові інструкції.

10. Начальнику відділу матеріально-технічного постачання Куліш К.Я. забезпечити співробітників підрозділу необхідним обмундируванням.

11. Керуючому справами Бабенку А.І., заст.. проректора Тетерятнику В.Д. забезпечити підрозділи СБ оперативним телефонним зв’язком з черговими та патрульними групами та відео нагляд за постами охоронців ВОХОР у гуртожитках.

12. Головному інженеру Ковальову П.В. у термін до 30 квітня 2005 року надати пропозиції щодо передислокації підпорядкованих служб з приміщень корпусу № 10 та до 15 серпня 2005 року виконати ремонт приміщень корпусу № 10 для створення штабу по охороні правопорядку НТУУ «КПІ» з розміщенням там усіх служб і підрозділів.

13. Керівнику Департаменту економіки та фінансів — головному бухгалтеру Субботіній Л.Г. забезпечити фінансування необхідного обмундирування, обладнання тощо для фінансування діяльності СБ та нових підрозділів у складі СБ за рахунок коштів структурних підрозділів, студенти яких проживають у відповідних гуртожитках.

14. Контроль за виконанням наказу покласти на заст.. проректора Тетерятника В.Д.

Ректор М.З. Згуровський

Вам також має сподобатись...