Житлово-побутова робота

Положення про щорічний огляд-конкурс на кращу студентську кімнату (блок) гуртожитків студмістечка НТУУ “КПІ” за житлово-побутовими умовами, зразковим порядком і забезпеченням умов для навчання та організації дозвілля молоді

Додаток № 3
до Наказу № 1-113 від 25.07.2003 р.

«УЗГОДЖЕНО»
Голова первинної профспілкової організації
студентів НТУ України «КПІ»

04 грудня 2003 р.
В.Ю. Миронов
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Ректор НТУ України «КПІ»

26 січня 2004 р.
М.З. Згуровський

ПОЛОЖЕННЯ
про щорічний огляд-конкурс на кращу студентську кімнату (блок) гуртожитків студмістечка НТУУ «КПІ» за житлово-побутовими умовами, зразковим порядком і забезпеченням умов для навчання та організації дозвілля молоді

1. Загальні положення

Огляд-конкурс на кращу студентську кімнату (блок) гуртожитків студмістечка НТУУ «КПІ» за житлово-побутовими умовами та забезпеченням умов для навчання і організації дозвілля молоді, спрямований на виявлення недоліків та поліпшення умов проживання, навчання і організації дозвілля іногородніх студентів НТУУ «КПІ», а також на реалізацію Указу Президента України від 27.04.99 р. N 456 (456/99) «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян».

Організатори конкурсу: адміністрація НТУУ «КПІ», Профком студентів НТУУ «КПІ», адміністрація студмістечка НТУУ «КПІ», Студентська рада університету та Студентська рада студмістечка.

Метою огляду-конкурсу є виявлення кращого досвіду організації житлово-побутових умов для проживання, навчання і відпочинку студентської молоді та активізації органів студентського самоврядування у формуванні здорового способу життя і активної життєвої позиції молодих громадян України.

2. Завдання огляду-конкурсу

Завданнями огляду-конкурсу є:

— поширення кращого досвіду роботи щодо поліпшення житлово-побутових умов та для організації самопідготовки і дозвілля студентської молоді;

— стимулювання активної участі студентської молоді в організації свого дозвілля та формування здорового способу життя;

— виявлення недоліків житлово-побутових умов у кімнатах (блоках) студентських гуртожитків студмістечка;

— поліпшення житлово-побутових умов у кімнатах (блоках) студентських гуртожитків студмістечка, умов для навчання та відпочинку;

— покращання стану збереження державного майна.

3. Порядок проведення огляду-конкурсу

Огляд-конкурс на кращу кімнату (блок) гуртожитків студмістечка НТУУ «КПІ» проводиться в березні-квітні поточного навчального року.

4. Критерії оцінки участі в огляді-конкурсі

4.1 При оцінці кімнат (блоків) слід звернути увагу на:

— санітарно-гігієнічний стан кімнати (блоку) та приміщень блоку (умивальники, туалети, душові тощо);

— організацію правильної експлуатації наявної матеріально-технічної бази кімнати (блоку) і забезпечення її збереження (інструкції користувань, правила тощо);

— забезпечення умов для навчання й відпочинку студентів;

— організацію та проведення ремонтів.

5. Підведення підсумків

5.1 Огляд-конкурс «Краща кімната (блок) у гуртожитку студмістечка НТУУ «КПІ» проводиться в кожному гуртожитку студмістечка на підставі заявок, поданих студентським радам гуртожитку. Після вибіркового туру, за поданням студентської ради гуртожитку, Журі обирає кращу кімнату в гуртожитку.

5.2. Форми морального і матеріального заохочення переможців огляду-конкурсу на кращу кімнату (блок) гуртожитку студмістечка НТУУ «КПІ» у всіх турах визначають адміністрація та Профком студентів НТУУ «КПІ». Також можуть залучатись спонсори та благодійні фонди.

5.3. Досвід діяльності кімнати (блоку) — переможниці, що за результатами огляду-конкурсу визнано кращими, висвітлюється на інформаційному стенді гуртожитку.

Положення розглянуте на засіданні президії Профспілкового комітету студентів,

протокол № 72 від 4 грудня 2003 р.

Вам також має сподобатись...