ПОЛОЖЕННЯ
про проведення реєстрації студентів НТУУ “КПІ”

(Затверджено наказом ректора № 1-108 від 28 серпня 2000 року)

Загальні положення

       Дане Положення регулює питання реєстрації студентів, які навчаються на денній формі та без відриву від виробництва, як за рахунок бюджетного фінансування так і за контрактом.
Реєстрація студентів проводиться з метою отримання об’єктивної інформації про виконання студентами графіку навчального процесу і складання екзаменаційних сесій.
Результати реєстрації вносяться до статистичних даних архівної бази і обробляються інформаційною системою “Студент”.

Основні положення

1. Реєстрація студентів проводиться після завершення літньої екзаменаційної сесії до 31 серпня поточного року на факультетах та інститутах і є актом, що засвідчує право студента на продовження навчання на наступному курсі.

2. Реєстрація є обов’язковою для кожного студента.

3. Основними вимогами для проходження реєстрації студента є виконання ним графіку навчального процесу та складання екзаменаційної сесії, а також відсутність порушень правил внутрішнього розпорядку університету та інше.

4. Для проходження реєстрації студент повинен:

  • не мати академічних заборгованостей;
  • не мати заборгованості з оплати за навчання (для тих хто навчається за контрактом);
  • пройти перереєстрацію у бібліотеці університету;
  • не мати матеріальних претензій з боку дирекції студмістечка (для тих хто проживає у гуртожитку).

5. При не виконанні студентом умов пункту 4 даного Положення служби реєстрації на факультеті (інституті) відмовляє йому у реєстрації.

6. Переведення студентів на старші курси здійснюється відповідними наказами за результатами реєстрації.

7. Якщо студент не пройшов реєстрацію до встановленого терміну, він відповідно до Правил внутрішнього розпорядку для працівників та студентів НТУУ “КПІ” не переводиться на наступний курс і відраховується з університету.

8. Поселення студентів у гуртожиток на наступний навчальний рік здійснюється тільки після проходження реєстрації.

9. Відповідальність за проведення реєстрації покладається на деканів факультетів та директорів інститутів.

Вам також має сподобатись...