ЗРАЗОК ЗАЯВИ НА надання грошової виплати
(заява пишеться тільки власноруч)
Голові Профспілкового комітету
студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського
Степанюку І. В.
Студента (ки) ________ курсу _
факультету/інституту _____ групи ______
___________________________________
(прізвище, імя, по-батькові повністю)
Профквиток № _____________________
Моб.телефон _________________
З а я в а
Прошу надати мені грошову  допомогу у зв*язку з тяжким матеріальним становищем  (вказується обґрунтована причина, надаються копії документів, які підтверджують потребу в наданнні допомоги).
Дата ___________                                                                                                                                                                                                             Особистий підпис студента ___________
Обов’язкові документи, які додаються до заяви:
  • Довідка з деканату, що Ви є студентом КПІ ім. Ігоря Сікорського (бюджетна форма навчання чи контрактна).
  • Копія ідентифікаційного коду.
  • Копія паспорту громадянина України — 1, 2 сторінки.
  • Копія профспілкового квитка.
  • Копії документів, які підтверджують обгрунтовану причину для наданні фінансової допомоги (довідки з лікарні, ЖЕКів, відділів соц.забезпечення,  при наданні довідки про хворобу батьків, свідоцтво про смерть батьків  ще додається свідоцтво про народження студента).
На заяві обов’язково повинно бути клопотання профбюро факультету /інституту/ за підписом голови профбюро факультету /інституту. Вказується розмір матеріальної допомоги (Грошова виплата надається виходячи з профкомовського фонду факультету).
Дата ___________ Підпис голови профбюро ___________