Зразки заяв

Заява на одержання одера для поселення у гуртожиток для студентів 1 курсу

Директору студмістечка КПІ ім. Ігоря Сікорського
О.А.Іщенко
студента(ки) 1 курсу
Факультет____гр. ____
Прізвище, ім”я та по-батькові (повністю)
З А Я В А
Прошу видати мені ордер для проживання в гуртожитку №_____ у зв’зку з тим, що я зарахований до КПІ ім. Ігоря Сікорського (вказується форма навчання: за державним замовленням або зарахований на контрактній основі).
Зобов’язуюсь виконувати Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НТУУ “КПІ”, перепускного режиму гуртожитку, забезпечувати належний санітарний стан, зберігати внутрішній ремонт кімнати та майно.
Постійно прописаний за адресою ________________________________________________
Дата_________ Особистий підпис________

Вам також має сподобатись...