Зразки заяв

Заява на тимчасове поселення у гуртожиток для студентів-одинаків (які не виписані з місця постійної прописки)

Директору студмістечка КПІ ім. Ігоря Сікорського
О.А.Іщенко
студента(ки)______ курсу
Факультет____гр. ____
Прізвище, ім”я та по-батькові (повністю)

З А Я В А

Прошу дозволити тимчасове проживання у гуртожитку №__ до __ _______ 20____ року, у зв’зку з тим, що _________ (вказується причина відсутності ордеру, наприклад: не виписаний з попереднього місця проживання, не знятий з військового обліку, або при інших обставинах…)
Зобов’язуюсь виконувати Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках КПІ ім. Ігоря Сікорського, перепускного режиму гуртожитку, забезпечувати належний санітарний стан, зберігати внутрішній ремонт кімнати та майно.
Постійно прописаний за адресою — ____________________________________________________

Дата________ Підпис___________

Заяви візується :
Зав. гуртожитком (про наявність вільних ліжко-місць).
Заст. декана про роботі з студентами.

До заяви додаються :
Довідки з деканату для паспортного столу (з вказанням номерів наказів про академічні відпустки, повторні курси, якщо такі були);

Вам також має сподобатись...