Накази та розпорядження КПІ

Інструкція для членів громадських формувань по забезпеченню громадського порядку в гуртожитках студмістечка НТУУ „КПІ”

«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖУЮ»
Керуючий справами НТУУ «КПІ» Проректор з навчальної роботи
А.І. Бабенко Г.Б. Варламов
12.12.2005р. 13.12.2005р.
І Н С Т Р У К Ц І Я
для членів громадських формувань по забезпеченню
громадського порядку в гуртожитках студмістечка НТУУ «КПІ»
3агальнi положення
1. Громадські формування створюються i діють з метою участі громадян в oxopoнi громадського порядку, сприяння: органами виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні адмiнicтративних правопорушень i злочинів, захист житгя та здоров’я громадян, iнтepeciв суспільства i держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей i майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.
2. Відділення громадських формувань по забезпеченню громадського порядку в гуртожитках НТУУ "КПI" (дружини гуртожитків) створюються згідно чинного законодавства у кожному гуртожитку із числа студентів старших курсів, як правило — 3-х, 4-х, i спiвробiтникiв університету у кількості 12-18 чоловік, якi в свою чергу складаються з нарядів у кількості від 2-х до 4-х осіб.
3. Громадські формування здійснюють щоденне чергування у гуртожитках НТУУ "КПI" з 18-00 до 1-00 години ночі.
4. Графік чергування, який складає командир відділення, обов’язково узгоджується з завідуючим гуртожитком та затверджується заступником декана (директора інституту) базового факультету (інституту).
5. Наряд членів громадських формувань на період чергування підпорядковується начальнику штабу і черговому по штабу пункту охорони громадського порядку університету. Члени наряду підпорядковуються старшому по наряду.
6. Контроль за формуванням відділень громадських формувань в гуртожитках НТУУ «КПГ (дружин гуртожитків нарядів) покладається на заступників деканів (директорів інститутів) з навчально-виховної роботи.
Порядок заступання на чергування
7. Наряд. згідно з графіком чергування, прибуває для несення чергування до штабу (корпус № 10) о 17.45. де реєструється i проходить інструктаж у чергового по штабу (начальника штабу) та дільничого інспектора відділу міліції університету. Під час реєстрації призначається старший по наряду.
8. Після проходження інструктажу наряд направляється до відповідного гуртожитку.
9. Наряд, що прибув на чергування до гуртожитку, доповідає: про своє: прибуття завідуючому гуртожитку (особі, яка його замінює:). Члени наряду одержують від нього нарукавні пов’язки, якi вони повинні носити на лівій руці протягом всього часу чергування. Завідуючій гуртожитком (особа, яка його замінює:) за наявністю особистого посвідчення члена громадського, формування видає нарукавну пов’язку та знайомить членів наряду з ситуацією в гуртожитку.
Порядок несення чергування
10. Наряд підтримує належний громадський порядок у гуртожитку шляхом надання допомоги стрiльцю-контролеру: гуртожитку) здійснювати перепускний режим шляхом здійснення систематичного патрулювання на поверхах гуртожитку з виходом на прилеглу до гуртожитку територію.
11. Члени наряду після обов’язкового пред’явлення посвідчення члена громадського формування мають праве вимагати від мешканців додержання правопорядку, припинення адміністративних правопорушень i злочинів, у вчиненні адміністративних порушень i злочинів, перевіряти у громадян документи, що засвідчують їх особу.
12. При наявності фактів скоєння правопорушень, наряд негайно викликає: чергових спiвробiтникiв спеціального підрозділу охорони (тел. 95-63) або чергових відділу міліції (тел. 241-96-96), доповідає черговому по штабу (тел. 95-61) та діє. згідно його вказівок.
13. При виявленні діянь з ознаками адміністративних правопорушень чи злочинів наряд вживає заходів щодо спільного зі співробітниками спеціального підрозділу охорони доставляння до міліції осіб, якi скоїли діяння з ознаками, адміністративних правопорушень чи злочинів.
14. Під час патрулювання на поверхах гуртожитку наряд звертає: особливу увагу на кімнати студентів, в якi прийшли вiдвiдувачi, та контролює: вихід із гуртожитку вiдвiдувачiв не пізніше 22-00 години. У випадку відмови вiдвiдувачiв вийти :з гуртожитку члени наряду діють згідно п.12 Iнструкцii.
15. У випадках виявлення порушень протипожежної безпеки, наряд терміново доповідає: черговому по штабу (тел. 95-61) i діє: згідно його вказівок.
Порядок закінчення чергування
16. Наряд закінчує: чергування о 1-00 години ночі.
17. До закінчення чергування наряд обов’язково здійснює: обхід всього гуртожитку.
18. Після здійснення обходу всього гуртожитку (закінчення) наряд робить звіт по телефону черговому по штабу i здає: нарукавні пов’язки стрiльцю-контролеру.
Заступник проректора В.Д. Тетерятник
Начальник штабу пункту
Охорони громадського порядку НТУУ «КПІ» М.В. Трихліб
Директор студмістечка НТУУ «КПІ» О.А. Іщенко
Начальник 3-го ТВМ Солом’янського
РУ ГУ МВС України в м. Києві В.І. Стрижко

Вам також має сподобатись...