Накази та розпорядження КПІ

Розпорядження ректора НТУУ "КПІ" "Про умови поселення першого курсу до гуртожитків НТУУ „КПІ”

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Р ОЗ П О Р Я Д Ж Е Н Н Я № 5-30
м. Київ «01» липня 2004 р.
Про умови поселення першого курсу до гуртожитків НТУУ «КПІ»
З метою раціонального використання місць у гуртожитках студмістечка університету для поселення студентів
П Р О П О Н У Ю:
1. Поселення студентів 1-го курсу здійснювати у відремонтовані кімнати та за можливості компактно.
2. Обмежити поселення студентів, які мешкають в районах Київської області (враховуючи близькість та зручність транспортного сполучення) відповідно до переліку, наведеному у Додатку за виключенням тих, хто відноситься до пільгових категорій населення згідно з чинним законодавством України.
3. Приймальній комісії при прийомі документів доводити до відома абітурієнтів умови конкурсного поселення студентів до гуртожитків університету.
4. Головам координаційних рад гуртожитків та комісіям з поселення факультетів, інститутів на своїх засіданнях розглянути питання щодо поселення до гуртожитків університету студентів першого курсу, які мешкають у районах Київської області, наведених у Додатку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на проректора з навчальної роботи Варламова Г.Б. та директора студмістечка університету Петкевича О.П.
6. Розпорядження № 5-46 від 28.05.2002 р. вважати таким, що втратило чинність.
Ректор НТУУ «КПІ» М.З. Згуровський
Додаток
до Розпорядження № 5-30
від 01.07.2004 р.
Перелік районів Київської області, мешканці яких мають обмеження при поселенні до гуртожитків університету:
  • Бородянський район;
  • Бориспільський район;
  • Броварський район;
  • Васильківський район;
  • Вишгородський район;
  • Києво-Святошинський район;
  • Макарівський район;
  • Обухівський район.

Вам також має сподобатись...