Накази та розпорядження КПІ

Наказ "Про огляди-конкурси на кращу академічну групу університету, кращий студентський гуртожиток та кращу студентську кімнату (блок) у гуртожитках студмістечка університету"

м. Київ 25 липня 2003 р.

Наказ № 1-113

Про огляди-конкурси на кращу академічну групу університету, кращий студентський гуртожиток та кращу студентську кімнату (блок) у гуртожитках студмістечка університету.

З метою поліпшення умов навчання і організації дозвілля студентів університету та реалізації Указу Президента України від 27.04.1999 р. № 456 (456/99) «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян», узагальнення кращого досвіду з організації житлово-побутових умов для проживання, навчання та відпочинку студентської молоді,

Н А К А З У Ю:

1. Проректору з навчальної роботи розробити та затвердити Положення про огляди-конкурси на кращу академічну групу університету (Додаток 1), кращий студентський гуртожиток (Додаток 2) та кращу студентську кімнату (блок) (Додаток 3) у гуртожитках студмістечка університету та склад Журі (Додаток 4) із погодженням їх з відповідними органами студентського самоврядування.

2. Адміністрації університету (проректору з навчальної роботи — Варламову Г.Б.) та керівникам структурних підрозділів університету (деканам, директорам) організувати та створити необхідні умови для проведення в університету вищеназваних оглядів-конкурсів у відповідності до затверджених Положень.

3. Інформацію про хід та результати оглядів-конкурсів постійно висвітлювати на сайті університету та в газеті «Київський політехнік».

4. Начальникові УЕФ Суботіній Л.Г. передбачити необхідні витрати у відповідних статтях та кошторисах, пов«язаних з проведенням конкурсів та заохоченням переможців.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчальної роботи Варламова Г.Б.

 

Ректор НТУУ «КПІ» М.З. Згуровський

Вам також має сподобатись...