Житлово-побутова робота

Положення про соціального педагога в гуртожитку

«ПОГОДЖЕНО»
Петкевич О.П
22 жовтня 2003 року
директор студмістечка

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
проректор НТУУ «КПІ»
з навчальної роботи
Варламов Г.Б.
22 жовтня 2003 року

ПОЛОЖЕННЯ
про соціального педагога в гуртожитку

Соціальний педагог у гуртожитку — це фахівець з соціальної роботи, який реалізує конкретні функції соціальної допомоги, соціальної підтримки, супроводу та контролю студентської громади, яка проживає у гуртожитку. Гуртожиток — це тимчасова домівка для людей, різних за віком, статтю, статусом, психологічними характеристиками, рівнем культури та освіти. Тому існує багато проблем, що виникають в повсякденному житті цих студентів. У зв’язку з цим необхідно сконцентрувати увагу на індивідуальному підході для надання адресної допомоги, індивідуальних консультацій, соціального супроводу на місцях (безпосередньо в гуртожитку).

Соціальний педагог підпорядковується голові Координаційної Ради гуртожитку та зав. гуртожитком, співпрацює зі Студентської соціальною службою НТУУ «КПІ».

Функції соціального педагога:

1. Соціальний педагог зобов’язаний вміти аналізувати явища та процеси, які відбуваються в житті студента (матеріальний стан, вчинки, індивідуальну та колективну поведінку, а також співвідношення з соціальними нормами прийнятими в суспільстві).

2. Організація процесу соціального виховання, формування соціальної позиції:

 • розвиток просоціальної поведінки студентів, які проживають у гуртожитках;
 • профілактика асоціальної поведінки — поведінки, яка не відповідає загальноприйнятому, але і не суперечить йому;
 • запобігання дивіантної (що не відповідає загальноприйнятим нормам та є суспільно шкідливою) поведінки студентів, що проживають у гуртожитках.
 • допомога по включенню студентів у всі сфери університетського життя.

3. Індивідуальна робота зі студентами:

 • вивчати потреби студента, його соціальний стан, сформовані індивідуальні норми поведінки та ціннісні орієнтації;
 • спостерігати за соціальним оточенням студента, успішністю навчання, процесом самоствердження та само актуалізації;
 • сприяти розвитку соціальної активності студента, залучаючи його до громадських стосунків, формувати мотивацію до навчання та позитивного напрямку самоствердження;
 • здійснювати соціально — педагогічну співпрацю зі студентами на основі довіри.

4. Суспільні стосунки та міжособистісні стосунки :

 • сприяти налагодженню позитивного мікроклімату в кімнатах, де проживають студенти, й в гуртожитку в цілому;
 • створювати позитивний мікроклімат в студентському колективі на основі взаємопідтримки та взаємо співробітництва;
 • здійснювати взаємозв’язок між студентами та соціальними інститутами (соціальна служба, центр працевлаштування, психологічний центр та інше.), а також деканатами, адміністрацією та профспілковим комітетом студентів;
 • проводити профілактичну роботу щодо запобігання конфліктних ситуацій та негативних явищ в студентському середовищі;
 • брати участь у роботі Координаційної Ради гуртожитку;
 • організовувати і проводити заходи по підвищенню етичного і естетичного виховання студентів;
 • організовувати діяльність різного роду гуртків за інтересами та проводити заходи по ознайомленню студентів з історією науки, техніки, культури та здобутками сучасних діячів з цих напрямків.

Методи соціально — педагогічної діяльності:

 • індивідуальні та групові бесіди виховного та педагогічного характеру з проживаючими;
 • опитування проживаючих з метою виявлення їх потреб;
 • участь в реалізації програми роботи з порушниками правил проживання;
 • участь в реалізації програми роботи з соціально активними студентами;
 • участь в реалізації програми з організації процесу самопідготовки студентів;
 • участь в реалізації програми соціального піклування;соціальна адаптація студентів на індивідуальному рівні;
 • соціальна адаптація студентів на соціальному рівні;
 • сприяння розвитку особистості студента;
 • сприяння формуванню позитивної системи цінностей та ціннісних орієнтацій;робота над підвищенням кваліфікації;
 • співпраця зі студентською соціальною службою НТУУ «КПІ»;
 • організація соціального функціонування гуртожитку (режим гуртожитку, робота кімнат самопідготовки, читальних залів і т.п.);сприяння формуванню студентського колективу та його активу.

Перелік документацій соціального педагога

1. Карта поселення.

2. Список активу:

 • членів студентської ради гуртожитку;
 • членів громадських формувань з охорони правопорядку в гуртожитку;
 • студентів, відповідальних за кімнати соціального культурного побуту;
 • керівників молодіжних організацій та органів студентського самоврядування.

3. Дані про соціальний статус проживаючих:

 • список студентів сиріт, які знаходяться на державному забезпеченні;
 • список студентів які не мають одного з батьків;
 • список студентів які знаходяться на диспансерному обліку;
 • список іноземних студентів факультетів, що проживають в гуртожитку;
 • список студентських сімей, що проживають в гуртожитку;
 • список студентів, що мають чорнобильське посвідчення;
 • список студентів які мають дітей.

4. План соціальної роботи з кураторами академічних груп.

5. Схема взаємодії соціального педагога з студентською соціальною службою та помічником проректора з соціальних питань.

6. Індивідуальний та комплексний план роботи.

7. Журнал обліку порушення Правил проживання.

8. Список осіб, причетних до виховного процесу (заступників деканів, куратори, соціальна служба, профком, молодіжні організації).

9. Функціональні обов’язки соціального педагога.

З «Положенням» ознайомлений (а) _______________________(ПІБ)

Вам також має сподобатись...