ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 84/1
засідання президії профспілкового комітету студентів НТУУ «КПІ» від 16 грудня 2004 р.

ПРО ЗМІНУ ЧАСТКОВОЇ ВАРТОСТІ ПУТІВКИ ДО САНАТОРІЮ-ПРОФІЛАКТОРІЮ

СЛУХАЛИ : Доповідь голови профспілкового комітету студентів Миронова В.Ю. про змінучасткової вартості путівки до санаторію-профілакторії університету

Відповідно до Положення про видачу путівок до санаторію-профілакторію за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Положення про санаторій-профілакторій НТУУ «КПІ», Постанови № 37, від 19.09.2001 р. Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності — пільгова вартість путівки для студентів складає 10 % повної вартості путівки.

З метою відповідності пільгової 10% вартості путівок до загальних витрат (згідно кошторису на утримання санаторію-профілакторію НТУУ «КПІ») президія профспілкового комітету студентів,

П О С Т А Н О В Л Я Є:

 

1. Згідно кошторису на утримання санаторію-профілакторію НТУУ «КПІ» за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності повна вартість путівки строком 24 дні на одну особу починаючи з заїзду № 1 з 03 січня 2005 року складає:

  • строком 24 дні — 501 гривню.
  • строком 21 день — 439 гривень.

2. Встановити пільгову вартість путівки для студентів університету починаючи з заїзду № 1 з 03 січня 2005 року у розмірі

  • на зміну строком 24 дні — 50 гривень 00 коп.
  • на зміну строком 21 день — 44 гривні 00 коп

3. Профкому студентів проводити продаж путівок студентам університету до санаторію-профілакторію починаючи з заїзду № 1 з 03 січня 2005 року, згідно графіку заїздів.

4. Контроль по даній постанові покласти на заступника голови профкому студентів НТУУ «КПІ» Лапюка А.Ф.

Голова профкому студентів НТУУ «КПІ» В.Ю.Миронов