Профспілкові документи

Постанова президії профспілкового комітету студентів НТУУ "КПІ"

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 84/1
засідання президії профспілкового комітету студентів НТУУ «КПІ» від 16 грудня 2004 р.

ПРО ЗМІНУ ЧАСТКОВОЇ ВАРТОСТІ ПУТІВКИ ДО САНАТОРІЮ-ПРОФІЛАКТОРІЮ

СЛУХАЛИ : Доповідь голови профспілкового комітету студентів Миронова В.Ю. про змінучасткової вартості путівки до санаторію-профілакторії університету

Відповідно до Положення про видачу путівок до санаторію-профілакторію за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Положення про санаторій-профілакторій НТУУ «КПІ», Постанови № 37, від 19.09.2001 р. Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності — пільгова вартість путівки для студентів складає 10 % повної вартості путівки.

З метою відповідності пільгової 10% вартості путівок до загальних витрат (згідно кошторису на утримання санаторію-профілакторію НТУУ «КПІ») президія профспілкового комітету студентів,

П О С Т А Н О В Л Я Є:

 

1. Згідно кошторису на утримання санаторію-профілакторію НТУУ «КПІ» за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності повна вартість путівки строком 24 дні на одну особу починаючи з заїзду № 1 з 03 січня 2005 року складає:

  • строком 24 дні — 501 гривню.
  • строком 21 день — 439 гривень.

2. Встановити пільгову вартість путівки для студентів університету починаючи з заїзду № 1 з 03 січня 2005 року у розмірі

  • на зміну строком 24 дні — 50 гривень 00 коп.
  • на зміну строком 21 день — 44 гривні 00 коп

3. Профкому студентів проводити продаж путівок студентам університету до санаторію-профілакторію починаючи з заїзду № 1 з 03 січня 2005 року, згідно графіку заїздів.

4. Контроль по даній постанові покласти на заступника голови профкому студентів НТУУ «КПІ» Лапюка А.Ф.

Голова профкому студентів НТУУ «КПІ» В.Ю.Миронов

Вам також має сподобатись...