Профспілкові документи

Додаток до розпорядження голови ФПУ від 01.08.2006 року № 117

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Голови ФПУ
від 01.08.2006 № 117
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
на допомогу профспілковим комітетам
щодо проведення зборів у первинних профспілкових організаціях
Президія Федерації профспілок України прийняла 6 липня 2006 року рішення щодо проведення на підприємствах і в організаціях профспілкових зборів з порядком денним: № Про вимоги Федерації професійних спілок України до Кабінету Міністрів України у зв’язку з невиконанням норм Генеральної угоди на 2004-2005 роки та законодавства України при прийнятті рішень органами виконавчої влади щодо підвищення цін і тарифів для населення" (вимоги опубліковані у газеті «Профспілкові вісті» 14 липня 2006 року та розміщені на сайті Федерації профспілок України www.fpsu.org.ua).
У зборах (якщо вони проводяться по цехах) обов’язково має брати участь голова профспілкового комітету чи його заступник, який інформує учасників зборів про вимоги Федерації профспілок України. На збори також може бути запрошений представник органу місцевого самоврядування.
Організація та проведення зборів (визначення дати проведення, легітимність, порядок голосування, прийняття рішення тощо) має відбуватися відповідно до статуту профспілки.
На підставі даної інформації збори (конференція) приймають рішення щодо:
  • підтримки вимог Федерації профспілок України;
  • направлення відповідного звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини з приводу антисоціальних рішень органів влади, в якому необхідно навести приклади розрахунків сімейного бюджету сімей, що найбільше постраждають від підвищення цін і тарифів;
  • готовності взяти участь у національному страйку, інших колективних діях ФПУ.
Після проведення зборів на підприємстві, в установі, організації профком протягом 3-х календарних днів має подати інформацію про результати проведення зборів до вищого за статусом профспілкового органу за формою, що наведена у додатку. Узагальнену інформацію Центральні комітети профспілок надсилають до управління організаційної роботи апарату Федерації профспілок України до 15 вересня 2006 року.
Назва підприємства, установи, організації
Дати зборів (конференцій)
Кількість членів профспілки, що взяли участь у зборах (конференції)
Прийнято рішення
Про підтримку вимог
ФПУ
Надіслати звернення до керівництва держави
Щодо готовності взяти участь у національному страйку
інше
1
2
3
4
5
6
7

Вам також має сподобатись...

Резолюція спільного засідання Профспілкового комітету студентів, Студентської ради студмістечка, Студентської Ради університету щодо вдосконалення діяльності служби безпеки КПІ, ДНД та міліції, спрямованої на забезпечення правопорядку на території НТУУ “КПІ”.