Профспілкові документи

Постанова ФПУ "Про відзначення 100-річчя профспілкової організації НТУУ "КПІ"

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ
П Р Е З И Д І Я
П О С Т А Н О В А

21 липня 2004 року № П-9-29

Про відзначення 100-річчя профспілкової організації
Національного технічного
університету України
«Київський політехнічний інститут»

У 1898 році було засновано Київський політехнічний інститут.

На цей час Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» став не тільки найбільшим технічним університетом Європи, але й потужним науковим, просвітницьким, культурним, молодіжним центром нашої держави. В університеті функціонують 21 навчальний факультет, 10 навчально-наукових інститутів, 16 інших наукових підрозділів (конструкторських бюро, інженерних центрів тощо), навчається 40500 студентів, серед яких 1500 іноземних громадян. Учбову, наукову, господарську діяльність забезпечують близько 10 тисяч співробітників.

Університет має потужну учбово-методичну та матеріально-технічну базу. До складу університету входять: студмістечко на 12846 місць, найбільша в Україні науково-технічна бібліотека, Державний політехнічний музей, Центр культури та мистецтв з постійно діючою картинною галереєю імені Григорія Синиці, інформаційно-видавничий центр «Політехніка», сучасний спортивний комплекс, потужний виробничо-експлуатаційний комбінат, центр студентського харчування, автотранспортне підприємство, студентська поліклініка, санаторій-профілакторій, чотири бази відпочинку, дитячий оздоровчий табір та інші підрозділи, що забезпечують різні напрями діяльності університету.

У 1903 році в Київському політехнічному інституті було створено профспілку, яка з початку заснування брала активну участь у житті й розвитку інституту, в підготовці фахівців, захисті прав та інтересів студентів і співробітників.

Сьогодні профспілкова організація студентів і співробітників Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» перебуває в складі Профспілки працівників освіти і науки України і захищає трудові та соціально-економічні інтереси понад 40 тисяч своїх членів.

Враховуючи велику роль профспілкової організації університету в підготовці фахівців і наукових розробок для народного господарства України, в справі захисту прав та інтересів членів профспілки, Президія Федерації професійних спілок України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Провести урочисті заходи, присвячені 100-річчю профспілкової організації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

2. Для підготовки й проведення заходів створити організаційний комітет (склад комітету додається).

3. Доручити організаційному комітету розробити комплекс урочистих заходів, присвячених ювілею, та організувати їх виконання.

Голова ФПУ О.Стоян

Додаток
до постанови Президії ФПУ
від 21.07.2004 № П-9-29

Склад
організаційного комітету з підготовки й проведення урочистих заходів,
присвячених 100-річчю профспілкової організації Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут»

1. Верес Микола Юхимович — голова Київської міської ради профспілок

2. Головко Микола Леонтійович — ректор Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України

3. Згуровський Михайло Захарович — ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

4. Згурський Валентин Арсентійович — голова спостережної ради ЗАТ «Український кредитний банк» (за згодою)

5. Миронов Володимир Юрійович — голова профспілкового комітету студентів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

6. Молчанов Віталій Іванович — голова профспілкового комітету співробітників Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

7. Ніколаєнко Станіслав Миколайович — народний депутат України, голова комісії з питань освіти і науки Верховної Ради України (за згодою)

8. Родіонов Михайло Кузьмович — народний депутат України (за згодою)

9. Сачков Леонід Семенович — голова Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України

10. Свірідов Анатолій Кузьмович — голова Профспілки працівників освіти і науки м. Києва

11. Стоян Олександр Миколайович — Голова Федерації профспілок України, народний депутат України

12. Таланчук Петро Михайлович — президент відкритого Міжнародного університету розвитку людини «Україна» (за згодою)

13. Цибенко Василь Миколайович — директор виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Вам також має сподобатись...

Резолюція спільного засідання Профспілкового комітету студентів, Студентської ради студмістечка, Студентської Ради університету щодо вдосконалення діяльності служби безпеки КПІ, ДНД та міліції, спрямованої на забезпечення правопорядку на території НТУУ “КПІ” від 29 березня 2007 року.