Профспілкові документи

Напрямки діяльності студентських організацій в НТУУ "КПІ"

Напрямки діяльності студентських
організацій в НТУУ «КПІ»

Первинна профспілкова організація студентів НТУУ «КПІ» — це добровільна неприбуткова громадська організація студентів та аспірантів університету, метою якої є представництво, здійснення та захист учбових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів профспілки.
Студентська Рада університету — орган студентського самоврядування університету, своєю діяльністю охоплює всіх осіб, які навчаються в НТУУ «КПІ».
Студентська Рада студмістечка — орган студентського самоврядування студентського містечка, своєю діяльністю охоплює всіх осіб, які навчаються в НТУУ «КПІ» і проживають в гуртожитках університету.
Студентські організації університету охоплюють весь спектр діяльності студентів від соціальної та наукової до культурологічної та спортивної. Три студентські організації: Профспілковий комітет студентів, Студентська Рада університету та Студентська Рада студмістечка тісно співпрацюють у вирішенні загальних проблем, організації університетських заходів, розробці та впроваджені адресних та цільових програм для усього студентства нашого університету.
З метою створення єдиного студентського середовища в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут», налагодження конструктивної співпраці між органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів НТУУ «КПІ», всебічному представленню прав та інтересів студентів в органах місцевого самоврядування, державної влади всіх рівнів закріплено наступні основні напрямки діяльності:
Первинна профспілкова організація студентів
Студентська рада університету
Студентська рада студмістечка
Соціально-правовий захист
Навчальна діяльність
Житлово-побутова робота
Оздоровлення та лікування
Наукова діяльність
Міжнародна діяльність
Соціально-виховна діяльність
Культурно-спортивна діяльність
Інформаційне забезпечення діяльності та ЗМІ
               Голова Профспілкового комітету студентів НТУУ «КПІ»                      В.Миронов
               Голова Студентської Ради НТУУ «КПІ»                                                 О.Рощін
                 Голова Студентської ради студмістечка                                               М.Мазур
     28 жовтня  2008 року.
м. Київ

Вам також має сподобатись...

Резолюція спільного засідання Профспілкового комітету студентів, Студентської ради студмістечка, Студентської Ради університету щодо вдосконалення діяльності служби безпеки КПІ, ДНД та міліції, спрямованої на забезпечення правопорядку на території НТУУ “КПІ”.