Профспілкові документи

Резолюція спільного засідання Профспілкового комітету студентів, Студентської ради студмістечка, Студентської Ради університету щодо вдосконалення діяльності служби безпеки КПІ, ДНД та міліції, спрямованої на забезпечення правопорядку на території НТУУ “КПІ” від 29 березня 2007 року.

Резолюція
спільного засідання Профспілкового комітету студентів, Студентської ради студмістечка, Студентської Ради університету щодо вдосконалення діяльності служби безпеки КПІ, ДНД та міліції, спрямованої на забезпечення правопорядку на території НТУУ «КПІ»
від 29 березня 2007 року.
Розглянувши питання вдосконалення діяльності правоохоронних органів НТУУ «КПІ», спрямованої на забезпечення правопорядку на території НТУУ «КПІ» та співпрацю з органами студентського самоврядування нашого університету, пропонуємо адміністрації НТУУ «КПІ»:
1. Прискорити встановлення систем відеоспостереження на території університету (гуртожитки, корпуси, паркова зона, «Поляна»).
2. Встановити систему відеонагляду в місцях незаконного проникнення до гуртожитків.
3. Наголосити адміністрації університету на необхідність системного, кваліфікованого контролю за діяльністю вказаних підрозділів.
4. Вдосконалити систему зворотного зв’язку між студентами та керівниками підрозділів охорони правопорядку НТУУ «КПІ» за допомогою електронної пошти.
6. Оприлюднити карту НТУУ «КПІ» з чітко окресленою територією.
7. Поширити інформацію, щодо прав і повноважень патрулів ВВ.
8. У найкоротші терміни запровадити дієву систему перепустки на вахтах гуртожитків та корпусів університету, по можливості звести до мінімуму людський фактор у роботі вахт.
9. Відновити систему щотижневого інформування студентства у внутрішній мережі КПІ щодо роботи служби безпеки та міліції на території університету по профілактиці правопорушень та попередження і розкриття злочинів.
Профспілковому комітету студентів НТУУ «КПІ», Студентській раді НТУУ «КПІ», Студентській раді студмістечка посилити виховну роботу серед студентської молоді щодо дотримання ними «Правил внутрішнього розпорядку НТУУ «КПІ», "Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках студмістечка НТУУ "КПІ«, пропаганди здорового способу життя.
Голова Профспілкового комітету
студентів НТУУ «КПІ» В.Ю. Миронов
Голова Студентської
Ради студмістечка НТУУ «КПІ» А.Ю. Гаврушкевич
Голова Студентської
Ради НТУУ «КПІ» М.О. Безуглий

Вам також має сподобатись...