Профспілкові документи

Постанова № 1 «Про роботу Профспілкового комітету студентів НТУУ „КПІ” за період з 01 жовтня 2004 по29 жовтня 2009 року»

Профспілка працівників освіти і науки України
Первинна ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут»
П О С Т А Н О В А
40-ої звітно-виборної конференції Первинної профспілкової організації студентів НТУУ «КПІ»
від 29 жовтня 2009 року м. Київ № 1
«Про роботу Профспілкового комітету студентів НТУУ „КПІ“ за період з 01 жовтня 2004 по29 жовтня 2009 року»
Заслухавши та обговоривши звіти: голови ПКС НТУУ «КПІ» Миронова В.Ю. про роботу Профспілкового комітету студентів НТУУ «КПІ» за період з жовтня 2004 по жовтень 2009 року та звіт голови ревізійної комісії Гусейнової Д.Р. 40-а звітно-виборна конференція Первинної профспілкової організації студентів НТУУ «КПІ»
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Роботу Профспілкового комітету студентів НТУУ «КПІ» за звітний період визнати задовільною.
2. Затвердити звіт про роботу ревізійної комісії профспілкового комітету студентів НТУУ «КПІ».
3. Посилити роль профспілки у вирішенні питань, які стосуються забезпечення належного рівня організації навчального процесу, а також учбової та виробничої практики студентів та аспірантів університету.
4. Розповсюдити практику закріплення напрямків діяльності студентської профспілки та органів студентського самоврядування на рівні факультетів/ інститутів університету та гуртожитків студмістечка.
5. Щосеместрово проводити «круглі столи», засідання, організовувати соціологічні опитування за найбільш актуальними питаннями студентського життя в університеті.
6. Налагодити практику надання юридичної консультації у профкомі студентів НТУУ «КПІ», залучаючи спеціалістів Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України.
7. Посилити роль виховної роботи студентської профспілки по формуванню духовного та культурного рівня студентів.
8. Активізувати співпрацю зі Студентською Радою НТУУ «КПІ», зокрема у напрямку моніторингу якості навчання студентів, стану аудиторного фонду, корпусів тощо.
9. Вжити необхідних заходів для покращення якості медичного обслуговування та харчування в санаторії-профілакторії. Оздоровчій комісії профкому активізувати просвітницьку роботу щодо заохочення студентів до оздоровлення в санаторії-профілакторії.
10. Розширити можливість літнього та зимового відпочинку, активно розвивати обмін студентськими оздоровчими путівками з ВНЗ України та СНД.

Вам також має сподобатись...