Профспілкові документи

Резолюція учасникiв мimингy протесту проти рiзкого пiдвищення тарифiв на житлово-комунальнi послуги у м.Києві 20 грудня 2006 р.

Київському мiському головi
Л.М. Черновецькому
РЕЗОЛЮЦІЯ
учасникiв Mimингy протесту проти рiзкого пiдвищення тарифiв на
житлово-комунальнi послуги у м.Києві 20 грудня 2006 р.
Ми, учасники мiтингу, вiд iменi понад 192 тисяч членiв профспiлки працiвникiв установ освiти Києва, унiверситетської спiльноти, студентiв, — з глибокою тривогою вiдмiчаємо, що рiзке пiдвищения тарифiв на житлово-комунальнi послуги вкрай негативно вплине на кожну освітянську родину.
Зазначаємо також, що при пiдвищеннi тарифiв владою не виконано п. 3.32 Регiональної Угоди мiж виконавчим органом Киiвради (КМДА) та Киiвською мiською радою профспiлок на 2006 piк про розгляд спiльно з профспiлками проектiв пропозицiй щодо змiни тарифiв на житлово-комуналънi послуги.
Усвiдомлюючи вiдповiдальнiсть перед людьми, Київська мiська органiзацiя Профспiлки працiвникiв освiти i науки У країни закликає київську мiську владу до конструктивного дiалогy, а саме:
1. Скасувати рiшения КМДА про пiдвищения тарифiв на 340 %.
2. Запровадити поетапну змiну тарифiв у вiдповiдностi до зростання рiвня заробiтної плати.
3. Брати участь у роботi спiльної комiciї щодо дотримання принципiв тарифоутворення, а саме:
  • доступності житлово-комунальних послуг для всіх споживачів та pівності правових гарантiй;
  • вiдповiдностi рiвня цiн/тарифiв розмiру економiчно обrpунтованих витрат на їx виробництво;
  • вiдкритостi, доступностi та прозоростi структур и цiн/тарифiв для споживачiв та суспшьства;
  • вiдповiдностi оплати житлово-комунальних послуг їx наявностi, кiлькостi та якості;
  • гapaнтії соцiального захисту населения при оплатi за житлово-комунальнi послуги та випередження зростання доходiв населения над зростанням цiн/тарифiв на житлово-комунальнi послуги у вiдповiдностi до ст. 30 Закону України "Про житлово-комунальнi послуги".
4. Домогтися виконання рiшення "круглого столу" вiд 20.10.2006 р., а саме:
  • до 10 % дiючої мунiципальної надбавки педагогiчним працiвникам передбачити ще кошти у розмiрi 5 % на 2007 piк.
5. У разi невиконания зазначених вимог учасники мiтингу 20.12.2006 р. залишають за собою право на бiльш активнi дiї вiдповiдно до чинного законодавства України.
Ухвалено на засiданнi Ради Київської мiської органiзації Профспiлки працiвникiв освiти i науки України 18 грудня 2006 р.
Голова Київської міської організації Профспілки
Працівників освіти і науки України О.М. Яцунь

Вам також має сподобатись...