Профспілкові документи

Резолюція всеукраїнської акції протесту Федерації профспілок України 23 грудня 2008 року.

РЕЗОЛЮЦІЯ
всеукраїнської акції протесту Федерації профспілок України
23 грудня 2008 року.
Учасники Всеукраїнської акції протесту профспілок висловлюють категоричний протест проти намагання влади і бізнесу перекласти тягар кризи на плечі трудящих, що призводить до масових порушень трудових і соціально-економічних прав та гарантій працівників, їх незаконних звільнень, невиплати заробітної плати, різкого зниження рівня життя.
Люди обурені відсутністю єдиної скоординованої політики держави в умовах економічної кризи, діями влади, безвідповідальних роботодавців, які відверто нехтують трудовими правами працівників та соціальними гарантіями пенсіонерів.
МИ, ПРЕДСТАВНИКИ ДЕСЯТИМІЛЬЙОННОГО ОБЄДНАННЯ — ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ
ВИМАГАЄМО від Президента, Уряду, Верховної Ради України об’єднати нарешті зусилля для невідкладного вироблення чіткої і зрозумілої для українського суспільства програми виходу економіки з кризи та надійного забезпечення життєвих потреб громадян у цих вкрай складних умовах.
ВИМАГАЄМО від ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, як глави держави, вжити невідкладних заходів щодо забезпечення конституційних прав громадян України на працю, гідну заробітну плату, надійний соціальний захист.
ВИМАГАЄМО від КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:
Не допускати звуження обсягу трудових, соціально-економічних прав працівників і пенсіонерів, а також зниження рівня їх життя, законодавчі пропозиції, антикризові рішення погоджувати з профспілками.
Зупинити руйнацію вітчизняних підприємств, масове скорочення робочих місць, покласти край безоплатним відпусткам.
Запровадити з 1 січня 2009 року гарантований державою розмір мінімальної заробітної плати на рівні справедливо обрахованого прожиткового мінімуму.
Забезпечити рівень заробітної плати, який не допустить зниження рівня життя.
Погасити існуючі борги перед працівниками, посилити відповідальність керівників підприємств за не виплату заробітної плати.
Не підвищувати на період кризи ціни на соціально важливі товари та послуги.
Забезпечити безумовне дотримання пенсійних прав, захистити пенсії від інфляції.
Негайно скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2008 року № 939, встановивши тариф І розряду ЄТС для працівників бюджетної сфери на рівні мінімальної заробітної плати.
Спрямувати зовнішні кредитні запозичення та фінансові резерви держави на відновлення українських підприємств, створення достатньої кількості робочих місць, подолання безробіття.
Захистити людей в період вимушеного безробіття. Невідкладно ввести в дію статті 24-26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» для захисту працівників підприємств в умовах часткового безробіття.
ВИМАГАЄМО від НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ:
Зупинити свавілля банків, обман підприємств та громадян, забезпечити безперешкодне отримання зарплат, пенсій, заощаджень.
Запровадити в умовах різкої девальвації гривні механізм реструктуризації боргів громадян перед банками у зв’язку з втратою роботи чи інших незалежних від них причин.
Зупинити примусове вилучення банками житла, інших об’єктів застави.
Заборонити банкам в односторонньому порядку змінювати відсотки за іпотечними та споживчими кредитами.
ВИМАГАЄМО від ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ:
Зберегти конституційні права громадян на працю, гідну заробітну плату, стипендії.
Законодавчо посилити правове та економічне стимулювання легальної заробітної плати та зупинити практику виплати заробітної плати в «конвертах».
Не допускати зменшення розміру пенсій порівняно з 2008 роком, захистити пенсії від інфляції, забезпечити їх своєчасну виплату.
Не розглядати без широкого обговорення з профспілками та громадськістю законопроектів з антикризових заходів, не підтримувати законодавчі пропозиції, які звужують права громадян, що є порушенням статті 22 Конституції України.
Невідкладно ухвалити Закон України «Про державний бюджет на 2009 рік» без зниження рівня державних соціальних прав та гарантій громадян.
Збільшити розмір податкової соціальної пільги до рівня величини прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Не допустити руйнації діючої системи соціального страхування працівників, як головного інструменту соціального захисту в умовах економічної кризи.
Ухвалити Закон України щодо регулювання діяльності Національного банку України та комерційних банків в умовах кризи, яким заборонити подальше знецінення національної валюти і підняття ставок за кредити населенню.
Законодавчо захистити вітчизняного товаровиробника та заборонити ввезення на територію України продукції, аналог якої виробляється вітчизняним товаровиробником.
ВИМАГАЄМО від УРЯДУ, ВЛАСНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ виконання в повному обсязі зобов’язань за Генеральною угодою, галузевими угодами і колективними договорами, меморандумів щодо стабілізації роботи в базових галузях економіки.
ЗАКЛИКАЄМО патріотично налаштованих та соціально відповідальних роботодавців задіяти всі ресурси для збереження трудових колективів і кадрового потенціалу підприємств, та вирішувати гострі соціально-економічні проблеми через соціальний діалог з профспілками.
У разі ігнорування зазначених вимог та подальшого зниження рівня життя працівників Федерація профспілок України переходить до наступного етапу боротьби — масового розгортання колективних трудових конфліктів в галузях, регіонах, трудових колективах.
Висловлюємо сподівання на те, що справедливі вимоги Федерації профспілок України знайдуть належне розуміння у влади, соціально відповідальних власників і роботодавців, будуть вжиті вичерпні заходи на їх задоволення, що дозволить членам профспілок не вдаватися до більш радикальних протестних дій на захист своїх прав.
Схвалено на мітингу
Всеукраїнської акції протесту
Федерації профспілок України
23 грудня 2008 року
м. Київ

Вам також має сподобатись...