Профспілкові документи

Постанова спільного засідання профспілок працівників бюджетної сфери від 09 грудня 2008 року.

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ
профспілок бюджетної сфери
ПОСТАНОВА
09.12.2008 м. Київ № П-18-1/13-1/16/15/13-1
Про дії профспілок, спрямовані на захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників
галузей бюджетної сфери України в умовах фінансової кризи
Президії профспілок працівників освіти і науки, охорони здоров’я, культури, державних установ, соціальної сфери України відзначають зростання рівня соціальної напруги в галузях бюджетної сфери, зумовлене значною мірою недостатньою результативністю виконання положень попередньої спільної постанови президій профспілок бюджетної сфери від 14 лютого 2008 року та домовленостей, досягнутих в ході зустрічей Прем’єр-міністра України з представниками профспілок. Адже єдиним вагомим результатом проведеної роботи стало наближення на два місяці термінів запровадження III етапу Єдиної тарифної сітки.
Разом з тим, не виконується рішення Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. № 10-рп/2008 про визнання неконституційними ряду положень розділу II Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів України» в частині відновлення в повному обсязі дії галузевих законів щодо гарантій, встановлених ст. 57 Закону України «Про освіту», ст.77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, ст.28 Основ законодавства України про культуру.
Всупереч домовленостям профспілок та уряду про підвищення престижу праці педагогічних, науково-педагогічних, наукових, медичних працівників, працівників культури, урядом, Верховною Радою України прийнято ряд рішень протилежного спрямування. Постановами Кабінету Міністрів України від 25.10.2008 р. № 939 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери», від 26.11.2008 р. № 1036 «Деякі питання організації бюджетного процесу» фактично «заморожено» заробітну плату працівників бюджетної сфери, а прийнятий Верховною Радою України антикризовий закон від 31.10.2008 р. № 639 гарантує лише індексацію мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на індекс інфляції. В порушення положень Генеральної угоди зазначені урядові постанови прийнято без погодження з профспілками.
На тлі низького рівня заробітної плати переважної більшості працівників бюджетної сфери, яка не в змозі забезпечити життєві потреби в умовах невпинного підвищення цін і тарифів на оплату товарів та послуг, знову загострюються проблеми заборгованості із заробітної плати, зокрема в освіті, та неповної зайнятості працівників, особливо в галузі культури. Залишається невизначеним питання щодо повноти обсягів фінансування в наступному році витрат на оплату праці працівників охорони здоров’я, державних службовців.
Не вживаються заходи для поновлення обсягу гарантій педагогічним, медичним працівникам, працівникам культури на безоплатне забезпечення житлом з опаленням та освітленням.
Не відновлено в повному обсязі дію ст. 13 Закону України «Про оплату праці», чим позбавлено права профспілок на ведення колективних переговорів в частині регулювання оплати праці.
Президії профспілок працівників освіти і науки, охорони здоров’я, культури, державних установ, соціальної сфери України від імені чотирьохмільйонного загону членів профспілок висловлюють свій протест з приводу відсутності дієвих кроків владних структур для відновлення та реалізації трудових, соціально-економічних прав і гарантій працівникам освіти, науки, охорони здоров’я, культури, державних установ, соціальної сфери забезпечення належного соціального захисту в умовах фінансової кризи та наголошують на необхідності активізації спільних зусиль.
Президії профспілок працівників освіти і науки, охорони здоров’я, культури, державних установ, соціальної сфери України
ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:
1. Визнати незадовільними дії органів законодавчої, виконавчої влади для відновлення та реалізації трудових, соціально-економічних прав і гарантій працівникам освіти, науки, охорони здоров’я, культури, державних установ, соціальної сфери, забезпечення належного соціального захисту в умовах економічної та фінансової кризи.
2. Схвалити та направити Президенту України, Прем’єр-міністру України, Верховній Раді України вимоги, спрямовані на покращення соціально-економічної ситуації в галузях бюджетної сфери, щодо:
  • скасування постанов Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2008 р. № 939 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери», від 26.11.2008 р. № 1036 «Деякі питання організації бюджетного процесу» як таких, що прийняті з порушенням принципу верховенства права, закріпленого у ст.ст. 8 та 113 Конституції України;
  • термінового прийняття закону про бюджет на 2009 рік із забезпеченням дотримання при цьому гарантованих Конституцією України прав і свобод громадян, недопущення звуження їх змісту та обсягу;
  • встановлення розміру тарифу І розряду СТС для працівників бюджетної сфери на рівні мінімальної заробітної плати, яка має дорівнювати прожитковому мінімуму з розрахунку на працездатну особу;
  • забезпечення законодавчо встановлених гарантій щодо рівня заробітної плати та житлово-побутового забезпечення працівникам та пенсіонерам з їх числа, які проживають у сільській місцевості та селищах міського типу;
  • забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, гарантування дотримання механізмів їх компенсації та індексації;
  • недопущення надання працівникам примусових безоплатних відпусток, розширення неповної зайнятості;
  • вжиття дієвих заходів для недопущення закриття установ і закладів бюджетної сфери, скорочення робочих місць та масових звільнень працівників

Вам також має сподобатись...