Профспілкові документи

Звернення учасників спільного засідання президій профспілок працівників бюджетної сфери до Президента України, Прем’єр-Міністра України, Верховної Ради України

Звернення
учасників спільного засідання президій профспілок працівників бюджетної сфери
до Президента України, Прем’єр-Міністра України, Верховної Ради України
Президії профспілок працівників освіти і науки, охорони здоров’я, культури, державних установ, соціальної сфери України відзначають, що зростання рівня соціальної напруги в галузях бюджетної сфери зумовлене як наслідками фінансової кризи, так і недостатньою результативністю виконання положень попередньої спільної постанови президій профспілок бюджетної сфери від 14 лютого 2008 року та домовленостей, досягнутих в ході зустрічей Прем’єр-Міністра України з представниками профспілок.
Всупереч рішенню Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. № 10-рп/2008 не відновлена в повному обсязі дія галузевих законів щодо гарантій, встановлених ст. 57 Закону України «Про освіту», ст. 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, ст. 28 Основ законодавства України про культуру.
Із затвердженням постанов Кабінету Міністрів України від 25.10.2008 р. № 939 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери» від 26.11.2008 р. № 1036 «Деякі питання організації бюджетного процесу», прийнятих без погодження з профспілками, з порушенням положень Генеральної угоди, фактично «заморожено» заробітну плату працівників бюджетної сфери.
На тлі низького рівня заробітної плати переважної більшості працівників бюджетної сфери невпинно підвищуються ціни і тарифи, загострюються проблеми заборгованості із заробітної плати та неповної зайнятості працівників, особливо в галузі культури. Залишається невизначеним питання щодо повноти обсягів фінансування в наступному році витрат на оплату праці державних службовців.
Президії профспілок працівників освіти і науки, охорони здоров’я, культури, державних установ, соціальної сфери України від імені чотирьохмільйонного загону членів профспілок висловлюють свій протест з приводу відсутності дієвих кроків владних структур для відновлення і реалізації трудових та соціально-економічних прав і гарантій працівникам освіти, науки, охорони здоров’я, культури, державних установ і соціальної сфери, наполягають на вжитті вищими владними структурами невідкладних заходів для забезпечення виконання вимог, спрямованих на забезпечення належного соціального захисту працівників бюджетної сфери в умовах фінансової кризи, а саме:
  1. Скасування постанов Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2008 р. № 939 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери» від 26.11.2008 р. № 1036 «Деякі питання організації бюджетного процесу» як таких, що прийняті з порушенням принципу верховенства права, закріпленого у ст. 8 та 113 Конституції України;
  2. Термінове прийняття Закону України «Про бюджет на 2009 рік» із забезпеченням дотримання при цьому гарантованих Конституцією України прав і свобод громадян, недопущення звуження їх змісту та обсягу;
  3. Встановлення ставки тарифу І розряду ЄТС для працівників бюджетної сфери на рівні мінімальної заробітної плати, яка дорівнює прожитковому мінімуму з розрахунку на працездатну особу;
  4. Забезпечення законодавчо встановлених гарантій щодо рівня заробітної плати та житлово-побутового забезпечення працівникам та пенсіонерам з їх числа, які проживають у сільській місцевості та селищах міського типу;
  5. Забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, гарантування дотримання механізмів їх компенсації та індексації;
  6. Недопущення надання працівникам примусових безоплатних відпусток, розширення неповної зайнятості;
  7. Вжиття дієвих заходів для недопущення закриття навчальних закладів, закладів освіти та культури, скорочення робочих місць та масових звільнень працівників;
  8. Запровадження мораторію на підвищення цін і тарифів.
  9. У разі невиконання зазначених вимог профспілки працівників бюджетної сфери висловлюють готовність відстоювати соціальну справедливість та домагатися безумовного дотримання чинного законодавства шляхом участі членів профспілок у масових акціях протесту, відповідно до рішення Ради ФПУ від 20.11.2008 року.
Прийнято: 9 грудня 2008 року 
м. Київ

Вам також має сподобатись...