Профспілкові документи

Рішення спільного засідання Профкому студентів НТУУ «КПІ», Студентської ради НТУУ «КПІ», Студентської ради ради НТУУ «КПІ», Студентської ради студмістечка НТУУ «КПІ» від 30 жовтня 2008 р.

РІШЕННЯ
спільного засідання Профкому студентів НТУУ «КПІ», Студентської
ради НТУУ «КПІ», Студентської ради студмістечка НТУУ «КПІ»
від 30 жовтня 2008 р.
У ході спільного засідання Профкому студентів НТУУ "КПІ«Студентської ради НТУУ «КПІ», Студентської ради студмістечка НТУУ «КПІ», усвідомлюючи колективну відповідальність за якість навчання, побуту та дозвілля студентів НТУУ «КПІ», захисту їх законних прав та інтересів,
ВИРІШИЛИ:
1. Проводити свою діяльність у відповідності до затверджених напрямків роботи студентських організацій НТУУ «КПІ».
2. З метою покращення умов навчання, проживання та побуту студентів в університеті провести комплексний моніторинг відповідності навчальних аудиторій, корпусів, прилеглих територій та робочих кімнат гуртожитків до вимог навчального процесу, стану якості харчування в закладах харчування університету:
  • до 04.11.2008 року — розробити та роздати головам профбюро факультетів/інститутів, студентських рад факультетів/інститутів та студентських рад гуртожитків матеріали, згідно з якими необхідно проводити моніторинг;
Відповідальні від:
ППОС НТУУ «КПІ» — заст. голови профкому студентів Жученко О.А.;
СР НТУУ «КПІ» — заст. голови студентської ради університету Кубасов І.С.
СРС НТУУ «КПІ» — заст. голови студентської ради студмістечка Бобир С.О.
  • до 20.11.2008 року — головам профбюро факультетів/інститутів, студентських рад факультетів/інститутів та студентських рад гуртожитків спільно провести моніторинг та здати матеріали до Профкому студентів, Студентської ради університету та Студентської ради студмістечка:
Відповідальні від:
ППОС НТУУ «КПІ» — заст. голови профкому студентів Жученко О.А.;
СР НТУУ «КПІ» — заст. голови студентської ради університету Кубасов І.С.
СРС НТУУ «КПІ» — заст. голови студентської ради студмістечка Бобир С.О.
  • до 28.11.2008 року — Профкому студентів, Студентській раді університету, Студентській раді студмістечка провести аналіз моніторингу, узагальнити результати та передати їх адміністрації НТУУ «КПІ» для вжиття відповідних заходів:
Відповідальні від:
ППОС НТУУ «КПІ» — голова профкому студентів Миронов В.Ю.;
СР НТУУ «КПІ» — голова студентської ради університету Рощин О.М.;
СРС НТУУ «КПІ» — голова студентської ради студмістечка Мазур М.О.
  • до 01.03.2009 року — Профкому студентів, Студентській раді університету, Студентській раді студмістечка провести повторний моніторинг для зрізу результатів виконання адміністрацією НТУУ «КПІ» пропозицій від представників студентства:
Відповідальні від:
ППОС НТУУ «КПІ» — голова профкому студентів Миронов В.Ю.;
СР НТУУ «КПІ» — голова студентської ради університету Рощин О.М.;
СРС НТУУ «КПІ» — голова студентської ради студмістечка Мазур М.О.
3. До 13.11.2008 року — затвердити план спільних культурно-масових та фізкультурно-спортивних заходів для студентів НТУУ «КПІ» та розмістити в засобах масової інформації.
Відповідальні від:
ППОС НТУУ «КПІ» — голова профкому студентів Миронов В.Ю.;
СР НТУУ «КПІ» — голова студентської ради університету Рощин О.М.;
СРС НТУУ «КПІ» — голова студентської ради студмістечка Мазур М.О.
4. Щосеместрово проводити спільні засідання Профспілкового комітету студентів та органів студентського самоврядування університету з нагальних проблем студентства, питань підвищення якості навчання, побуту студентів, проведення культурно-масової та спортивно-оздоровчої роботи в університеті.
Відповідальні від:
ППОС НТУУ «КПІ» — голова профкому студентів Миронов В.Ю.;
СР НТУУ «КПІ» — голова студентської ради університету Рощин О.М.;
СРС НТУУ «КПІ» — голова студентської ради студмістечка Мазур М.О.
Голова Профспілкової організації
студентів НТУУ «КПІ» В.Ю. Миронов
Голова Студентської
ради НТУУ «КПІ» О.М. Рощин
Голова Студентської ради
студмістечка НТУУ «КПІ» М.О. Мазур
30 жовтня 2008 року.

Вам також має сподобатись...