Профспілкові документи

Витяг з Положення про порядок пiдбору i направлення студентiв на вiдпочінок та оздоровлення Головного управлiння у справах сiм”ї та молодi КМДА № 36 від 06 травня 2006 року

Витяг з ПОЛОЖЕННЯ

про порядок пiдбору i направлення студентiв на вiдпочінок та оздоровлення, затвердженого наказом Головного управлiння у справах сiм«ї та молодi від 06.05.2006 року  36 та зареєстрованому в Головному управлiннi юстицiї м. Києва

3. Порядок пiдбору студентiв для вiдпочинку та оздоровлення

3.1. Головне управлiння у справах сiм’ї та молоді Київської мiської державної адмiнiстрацiї приймає рiшення про першочергове надання путiвок студентам таких категорiй:

 • студентам-сиротам та студентам позбавленим батькiвського пiклування;
 • студентам з багатодiтних сiмей (вiд 3-х i бiльше дiтей вiком до 18 рокiв, або у випадку, якщо дитина навчається в закладах освiти (денного вiддiлення) до 23 рокiв);
 • студентам, батьки яких вiйськовослужбовцi чи працiвники органiв внутрiшнiх справ, якi загинули пiд час виконання службових обов’язкiв;
 • студентам з сiмей, якi перебувають на облiку як малозабезпечена родина в органах соцiального захисту згiдно з Законом України «Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм‘ям»;
 • студентам, якi постраждали внаслiдок аварiї на ЧАЕС;
 • студентам, що потребують оздоровлення за станом здоров’я;
 • студентам-вiдмiнникам та активiстам громадського руху;
 • студентським сiм’ям з дiтьми.

3.2. Путiвки видiляються як частково оплаченi (з оплатою 10-ти, 20-ти та 30-ти вiдсоткiв) та i бюджетнi.

3.2.1. Бюджетнi (безкоштовні) путiвки надаються:

 • студентам-сиротам та студентам позбавленим батькiвського пiклування;
 • студентам, батьки яких вiйськовослужбовцi чи працiвники органiв внутрiшнiх справ, що загинули пiд час виконання службових обов’язкiв;
 • студентам з сiмей, якi перебувають на облiку як малозабезпечена родина в органах соцiального захисту згiдно з Законом України «Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм’ям;
 • дiтям iз студентських сiмей.

3.2.2 Частково оплаченi путiвки (10-ти вiдсотковi) надаються:

 • студентам з багатодiтних сiмей (вiд 3-х і бiльше дiтей віком до 18 рокiв, або у випадку, якщо дитина навчається в закладах освiти (денного вiддiлення) до 23 рокiв);
 • студентам-вiдмiнникам та активiстам громадського руху;
 • студентським сiм’ям з дiтьми.

3.2.3. Частково оплаченi путiвки (20-ти вiдсотковi) надаються:

 • студентам, якi постраждали внаслiдок аварії на ЧАЕС;
 • студентам, що потребують оздоровлення за станом здоров’я;

3.2.4. Частково оплаченi путiвки (30- ти вiдсотковi) надаються всiм iншим студентам вищих навчальних закладiв м. Києва денної форми навчання.

4. Перелік документiв, необхiдних для отримання путiвок.

4.1 Для отримання путiвки необхiдно надати перелiк документiв, якi пiдтверджують статус студента вищого навчального закладу денної форми навчання та тi, що пiдтверджують належність до певної пiльгової категорiї.

4.1.1. Студентам-сиротам та тим, що були позбавленi батькiвського пiклування:

 • лист профкому вищого навчального закладу про те, що студент протягом. року не отримував пiльгової путівки на оздоровлення;
 • копія студентського квитка;
 • копiя свідоцтва про смерть батькiв або копія розпорядження про встановлення опiки чи пiклування.

4.1.2. Студентам, батьки яких вiйськовослужбовцi чи працiвники внутрiшнiх справ, якi загинули пiд час виконання службових обов’язкiв:

 • лист з профкому вищого навчального закладу про те, що студент протягом року не отримував пiльгової путiвки на оздоровлення;
 • копія студентського квитка;
 • копія документу, який засвідчує належність до вищевказаної категорії.

4.1.3. Студентам з малозабезпечених родин:

 • лист з профкому вищого навчального закладу про те, що студент протягом року не отримував пiльгової путiвки на оздоровлення;
 • копiя студентського квитка;
 • довiдка з органiв соцiального захисту населення, що сiм’я перебуває на облiку як малозабезпечена згiдно з Законом України «Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм’ям».

4.1.4. Студентам з багатодiтних сiмей (вiд 3-х i бiльше дiтей):

 • лист з профкому вищого навчального закладу про те, що студент протягом року не отримував пiльгової путiвки на оздоровлення;
 • копiя студентського квитка;
 • довiдка про склад сiм’ї (форма № 3) чи iншi документи, якi пiдтверджують, статус багатодiтної сiм’ї.

4.1.5. Студентам-вiдмiнникам:

 • лист з профкому вищого навчального закладу про те, що студент протягом року не отримував пiльгової путiвки на оздоровлення;
 • копiя студентського квитка;
 • копiя залiкової книжки про успiшнiсть навчання за останнi два семестри.

4.1.6. Студентам активiстам громадського руху:

 • лист з профкому вищого навчального закладу про те, що студент протягом року не отримував пiльгової путiвки на оздоровлення;
 • копiя студентського квитка;
 • копiя диплому, почесної грамоти, вiдзнаки як переможця конкурсiв, олiмпiад тощо та характеристика з профкому з вказаними заслугами.

4.1.7. Студентським сiм’ям з дiтьми:

 • листи з профкомiв вищих навчальних закладiв про те, що студенти протягом року не отримували пiльгових путiвок на оздоровлення;
 • копiя студентських квиткiв;
 • копiя свiдоцтва про укладення шлюбу;
 • копiя свiдоцтва про народження дитини.

4.1.8.Студентам, якi постраждали внаслiдок аварії на Чорнобильськiй АЕС:

 • лист з профкому вищого навчального закладу про те, що студент протягом року не отримував пiльгової путiвки на оздоровлення;
 • копiя студентського квитка;
 • копiя посвiдчення, яке засвiдчує. що особа постраждала внаслiдок аварiї на Чорнобильськiй АЕС.

4.1.9. Студентам, що потребують оздоровлення за станом здоров’я:

 • лист з профкому вищого навчального закладу про те, що студент протягом року не отримував пiльгової путiвки на оздоровлення;
 • копiя студентського квитка;
 • довiдка з медичного закладу про те, що студент перебуває на диспансерному облiку.

4.1.10. Студентам вищих навчальних закладiв денної форми навчання I-IV рiвнiв акредитацiї, якi не належать до категорiй зазначених в п. 4.1.1.-4.1.9:

 • лист з профкому вищого навчального закладу про те, що студент протягом року не отримував пiльгової путiвки на оздоровлення;
 • копiя студентського квитка;

Вам також має сподобатись...