Профспілкові документи

Заява Ради Федерації профспілок України

Заява
Ради Федерації професійних спілок України
з приводу порушення законних прав профспілок
Із прийняттям Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» профспілки, як і підприємці, повинні проходити державну реєстрацію у виконавчому комітеті відповідної ради ( в державній адміністрації) за їх місцезнаходженням, що суперечить Конвенції Міжнародної організації праці № 87 про свободу асоціації і захист права на організацію, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та існуючій практиці легалізації профспілок в органах юстиції.
З метою законодавчого врегулювання цього питання народним депутатом України О.Стояном до Верховної Ради України ще в 2003 році внесено законопроект «Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (реєстр. № 4389 від 18.11.2003), яким передбачалося виключення профспілок із сфери дії цього Закону. Майже два роки Верховна Рада України зволікала з розглядом зазначеного законопроекту, і лише 4 жовтня цього року він розглядався на засіданні Верховної Ради, проте народні депутати не підтримали його.
Численні звернення профспілок до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністра України, відповідних центральних органів виконавчої влади щодо прискорення врегулювання цього питання фактично не дали позитивних результатів.
Разом з тим як попередніми урядами України, які очолювали Янукович В.Ф. та Тимошенко Ю.В., так і Урядом, який працює сьогодні, фактично визнано порушення прав профспілок. Міністерству юстиції було доручено підготувати й узгодити з профспілками законопроект, який би передбачав приведення окремих законодавчих актів у відповідність із нормами Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та міжнародним правом у частині реєстрації профспілок. Проте зазначений законопроект Кабінетом Міністрів до цього часу так і не передано до Верховної Ради України.
Беручи до уваги викладене та враховуючи ситуацію, що склалася після введення в дію Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», можна констатувати, що вищі органи державної влади, які повинні згідно з статтею 6 Конституції України здійснювати свої повноваження у встановлених межах і відповідно до законів України, не виконують належним чином своїх функцій.
Невирішення окресленої проблеми призводить до блокування діяльності профспілок (неможливості використання коштів на рахунках), що викликає масове незадоволення членів профспілок, особливо в період, коли профспілки готуються до проведення новорічних заходів.
Профспілки вимагають від Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України вжити невідкладні заходи щодо розблокування ситуації, що склалася і спричиняє масове порушення прав профспілок.
9 грудня 2005 року, м. Київ

Вам також має сподобатись...