Профспілкові документи

Меморандум про партнерство та співробітництво між Кабінетом Міністрів України та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями

МЕМОРАНДУМ
про партнерство та співробітництво між
Кабінетом Міністрів України та всеукраїнськими
профспілками і профоб’єднаннями
м. Київквітня 2008 р.
Кабінет Міністрів України та всеукраїнські профспілки і профоб’єднання (далі — Сторони), висловлюючи добру волю до співпраці та визначаючи соціальний діалог як основну форму узгодження соціально-економічних інтересів з метою забезпечення гідного життя людини праці, розвитку демократії, збереження злагоди в суспільстві та прагнучи до європейської моделі соціально-економічних відносин, уклали цей Меморандум про партнерство та співробітництво.
1. Сторони визнають партнерство та співробітництво як інструмент формування та реалізації ефективної соціально-економічної політики держави, спрямованої на стабільне зростання добробуту населення.
2. З метою визначення та зближення позицій під час прийняття рішень Сторони забезпечуватимуть проведення консультацій, робочих зустрічей, обмін інформацією як у рамках двостороннього співробітництва, так і на рівні відповідних інституцій соціального діалогу з дотриманням принципів і норм міжнародного права та законодавства України.
3. Сторони сприятимуть:
 • створенню з урахуванням міжнародного досвіду необхідної нової та вдосконаленню існуючої нормативно-правової бази з питань соціально-економічних і трудових відносин, соціального захисту громадян;
 • популяризації в суспільстві ідеології конструктивного соціального діалогу, важливості розвитку всіх інституцій громадянського суспільства;
 • розширенню сфери дії генеральної, галузевих і регіональних угод та укладенню колективних договорів;
 • прискоренню укладення Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2008—2009 роки.
4. З метою практичної реалізації цього Меморандуму Сторони, використовуючи всі форми соціального діалогу, забезпечуватимуть:
 • співпрацю з підготовки проектів законів України, інших нормативно-правових актів щодо соціально-економічних, трудових прав та інтересів працюючих і соціального захисту населення;
 • співпрацю з підготовки проектів державних програм економічного і соціального розвитку, Основних напрямів бюджетної політики, проектів державного бюджету на відповідний рік та під час підготовки пропозицій щодо внесення змін до державного бюджету і проведення моніторингу його виконання;
 • консолідацію зусиль і зближення позицій Сторін щодо остаточної редакції проекту Трудового кодексу України;
 • визначення державних соціальних стандартів і гарантій відповідно до законодавства з урахуванням динаміки розвитку економіки та суспільних потреб;
 • узгодження заходів щодо стримування інфляції та соціального захисту населення в умовах зростання цін на споживчому ринку;
 • запровадження механізмів впливу на підвищення заробітної плати, розвиток трудового потенціалу, зростання престижності та привабливості праці в Україні, продуктивної зайнятості;
 • створення умов для реалізації профспілками своїх повноважень у сфері захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок (удосконалення законодавства, легалізація, встановлення відносин з роботодавцями та державними органами, майнових прав профспілок тощо);
 • співпрацю у проведенні пенсійної реформи, спрямування її на посилення соціальної справедливості, розвиток та ефективне поєднання солідарної і накопичувальної пенсійної системи;
 • розвиток системи загальнообов’язкового державного соціального страхування, фінансову стабільність страхової системи, що гарантуватиме гідний рівень соціального захисту застрахованих осіб;
 • розбудову ефективної системи охорони, безпеки та гігієни праці, дієве поєднання державного нагляду і громадського контролю профспілок для запобігання виробничому травматизму, професійній захворюваності, а також захист прав осіб, що постраждали на виробництві та членів їх сімей;
 • підготовку та здійснення спільних заходів з адаптації національної економіки до умов членства в COT, євроінтеграційних процесів і підвищення конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації.
Цей Меморандум укладено у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Від всеукраїнських профспілок і профоб’єднань
Співголова Національної тристоронньої соціально-економічної ради при
Президентові України від всеукраїнських профспілок та їх об’єднань

О.Юркін

Від Кабінету Міністрів України

Прем’єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Вам також має сподобатись...