База документів Документи студмістечко

Угода на проживання у гуртожитках НТУУ «КПІ» 2015—2016 н.р

Угода №___________________

на проживання в гуртожитку НТУУ КПІ

на 2015/2016 навчальний рік

м. Київ                                  ________________________ 201   р.

 

Ця угода (далі – договір) укладена згідно з вимогами чинного законодавства України, Положення про студмістечко НТУУ “КПІ” від р., наказу ректора НТУУ “КПІ” № 1-171 від 10.06.2015р. між Національним технічним університетом України “Київський політехнічний інститут” (далі – НТУУ КПІ»), в особі директора студмістечка Іщенка О.А., який діє на підставі Доручення ректора НТУУ “КПІ” № 39 від 31.12.2014, з однієї сторони, та

(П.І.Б.)

____________________________________________________________ (студент, аспірант, докторант, стажист чи слухач ПВІ) ____________________________________________________________

(факультет/інститут, група, курс)

___________________________________________________________,

наймач (далі – мешканець) з другої сторони.

 1. Права сторін

1.1. Права НТУУ “КПІ” визначаються чинним законодавством України.

1.2. НТУУ “КПІ” має право:

1.2.1. Вимагати виконання мешканцем умов цього договору, Примірного положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу, Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НТУУ”КПІ”, виконання інших чинних нормативних актів і законів України, пов’язаних з проживанням мешканця.

1.2.2. Достроково припинити (розірвати) договір в односторонньому порядку у випадку порушення мешканцем умов договору, Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НТУУ “КПІ”, норм чинного законодавства України НТУУ “КПІ”, які визначають обов’язки наймача, мешканця.

1.2.3. Змінювати вартість за проживання протягом дії договору згідно з Положенням про оплату за проживання у студентських гуртожитках НТУУ “КПІ” для всіх категорій мешканців.

1.2.4. Скласти акт про завданий мешканцем гуртожитку матеріальний збиток майну чи інвентарю та отримати відшкодування збитку згідно з чинним законодавством України.

1.2.5. Права мешканця визначаються цим договором, Правилами внутрішнього розпорядку в НТУУ “КПІ”, Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НТУУ “КПІ”, „Положенням про поселення та проживання в гуртожитках студмістечка НТУУ “КПІ”.

1.3. Мешканець гуртожитку має право:

1.3.1. Знати свої права та вимагати виконання обов’язків НТУУ “КПІ”, визначених цим договором.

1.3.2. Користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового та спортивного призначення, обладнанням і майном гуртожитку.

1.3.3. Достроково припинити дію договору у встановленому порядку.

 1. Обов’язки НТУУ КПІ

2.1. Встановленим порядком надати на строк (п. 5.1.) ліжко-місце в гуртожитку №_______________ у кімнаті №______________________.

2.2. Видати мешканцю перепустку до гуртожитку на термін дії Договору.

2.3. 3абезпечити умови проживання в гуртожитку, в т.ч. забезпечити твердим та м’яким інвентарем згідно акту приймання-передачі (Додаток 1). Забезпечити водо-, електро-, теплопостачання, за умови, що гуртожиток газифіковано, газопостачання.

2.4. При пошкодженні і аваріях негайно вживати заходів по ліквідації їх наслідків з віднесенням за рахунок мешканця, якщо пошкодження виникло з вини мешканця чи осіб, які разом з ним проживають або запрошені ним. Виконання ремонтів місць загального користування та інженерних мереж здійснюється згідно з планом ремонтних робіт на поточний рік.

2.5. Провести інструктаж (п.3.1.4.).

2.6. Надати перепустку для входу до гуртожитку.

 1. Обов’язки мешканця гуртожитку

3.1. Мешканець гуртожитку зобов’язаний:

3.1.1. Користуватися ліжко-місцем, майном, підсобними приміщеннями, місцями загального користування виключно за прямим призначенням і на рівних правах з іншими мешканцями.

3.1.2. Сплачувати через банківські установи з дати поселення по дату виселення за проживання відповідно до діючого Положення про оплату за проживання у студентських гуртожитках НТУУ “КПІ”, але не менш ніж на місяць вперед. У випадку змін умов проживання, наприклад, вибуття чи вселення одного зі співмешканців тощо, вартість проживання змінюються пропорційно кількості студентів, що мешкають у кімнаті.

3.1.3. У випадку, коли мешканець бажає встановити у кімнаті, що не обладнана електролічильником, додаткове електричне обладнання і пристрої електроспоживання, які не передбачено проектно-розрахунковими нормами, мешканець зобов’язаний отримати дозвіл завідувача гуртожитком чи директора Студмістечка на встановлення та окремо відшкодовувати НТУУ “КПІ” за додатково спожиту цими пристроями електроенергію згідно з актом (Додаток 2).

3.1.4. Пройти інструктаж, виконувати Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НТУУ “КПІ”, правила пожежної безпеки, правила з експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури, правила користування електричним і газовим обладнанням, правила користування ліфтами.

3.1.5. Пройти медичний огляд у студентській поліклініці НТУУ “КПІ”.

3.1.6. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання здати завідуючому гуртожитком ордер на проживання в гуртожитку.

3.1.7. Забезпечити наявність дублікату ключів від кімнати та блоку у завідувача гуртожитком, а в разі заміни замка своєчасно здати відповідний дублікат.

3.1.8. У випадку, коли кімната обладнана віконними решітками, мешканці кімнати зобов’язані забезпечити збереження у непошкодженому вигляді конверту з ключем від замку і самого замку, що замикає віконні решітки.

3.1.9. Здійснювати вхід до гуртожитку за пред’явленням перепустки встановленого адміністрацією студмістечка зразка.

3.1.10. При запрошенні відвідувача до гуртожитку особисто зустріти його біля входу, залишити свою перепустку черговому гуртожитку, забезпечити надання черговому документ, що посвідчує особу (відвідувача), а також забезпечити залишення відвідувачем гуртожитку, провести його до виходу з гуртожитку не пізніше 22.00 години.

3.1.11. Надавати доступ до житлового блоку і житлових кімнат особам, зазначеним у п. 7.2, а також пред’являти документ, що засвідчує право на проживання в даному гуртожитку.

3.1.12. Дбайливо ставитися до державного майна, що знаходиться на балансі НТУУ “КПІ”, ощадливо користуватися водою, газом, електричною і тепловою енергією.

3.1.13. Своєчасно подавати письмові заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів у відповідних реєстраційних журналах.

3.1.14. Підтримувати у належному стані (чистоту і порядок) кімнату, блок та місця загального користування.

3.1.15. Брати участь благоустрої й озелененні прилеглої до гуртожитку території, охороні зелених насаджень, обладнанні, ремонті і належному утриманні спортивних та дитячих майданчиків, а також у дрібних роботах громадського характеру для прямої користі мешканців гуртожитку, в т.ч. у проведенні санітарних днів. За рішенням конференції студентів студмістечка 2 години протягом кожного місяця.

3.1.16. Про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново повідомляти завідувача гуртожитком.

3.1.17. При закінченні навчання, при достроковому припиненні дії договору знятися з реєстрації місця проживання у гуртожитку, здати майно, інвентар, що знаходилось у користуванні, ключі, перепустку, кімнату у придатному для проживання стані, оформити належним чином і здати обхідний лист та виселитися з гуртожитку протягом 14 (чотирнадцяти) днів від дати виходу відповідного наказу чи розпорядження.

 1. Мешканцю гуртожитку забороняється:

4.1. Вчиняти будь-які дії, що створюють небезпеку життю та здоров`ю людей, або можуть призвести до псування майна, інвентарю та обладнання гуртожитку.

4.2. Зберігати, використовувати додаткове електричне обладнання і пристрої, електроспоживання, яких не передбачено проектно-розрахунковими нормами без дозволу завідувача гуртожитком чи директора Студмістечка.

4.3. Курити, зберігати пристрої для паління та/або їх деталі.

4.4. Зберігати і вживати спиртні напої (в тому числі і слабоалкогольні), наркотичні та токсичні речовини, знаходитись в гуртожитку у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння.

4.5. Проникати до гуртожитку поза межами прохідної.

 1. 6. Самовільно переселятися, виносити меблі та інвентар з кімнати.
 2. 7. Проводити масові заходи в гуртожитку та на прилеглій території до гуртожитку без письмового дозволу завідувача гуртожитком чи директора Студмістечка.

4.8. Вмикати радіотелевізійну, комп’ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує чутність кімнати. Порушувати тишу з 22.00 до 08.00 години.

 1. 9. Залишати сторонніх осіб після 22.00 без письмового дозволу директора Студмістечка.
 2. 10. Тримати в гуртожитку домашніх тварин.
 3. 11. Накопичувати і викидати сміття у непризначені для цього місця.
 4. 12. Наклеювати на стіни і двері плакати, оголошення і т.п.

4.13. Передавати перепустку до гуртожитку, ключі від кімнати та блоку іншим особам.

 1. Строк дії договору

5.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє протягом навчального року відповідно до графіка навчального процесу, а в частині відшкодування збитків до моменту повного виконання мешканцем своїх зобов’язань.

5.2. Дія договору достроково припиняється:

5.2.1. За згодою Сторін в порядку, визначеному цим договором.

5.2.2. У випадку відрахування мешканця з Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

5.2.3. У випадку надання мешканцю академічної відпустки, повторного курсу навчання.

5.2.4. У випадку порушення мешканцем паспортно-візового режиму, законів України, Правил внутрішнього розпорядку в НТУУ «КПІ», Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НТУУ «КПІ» та інших правил.

5.2.5. За станом здоров’я за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії або у разі відмови пройти медичний огляд у поліклініці НТУУ «КПІ» та обстеження на предмет відсутності хвороб.

5.2.6. При несплаті за проживання понад 3-х місяців чи відмові відшкодовувати (оплатити) за додатково встановлене електричне обладнання чи пристрої електроспоживання.

5.2.7. У випадку скоєння адміністративного правопорушення чи кримінального злочину.

5.2.8. У разі незгоди мешканця зі зміною вартості за проживання.

5.2.9. У випадку протидії поселенню іншої особи, яка поселяється до кімнати гуртожитку.

5.2.10. Якщо мешканець використовує надане майно не за призначенням або порушує права та інтереси третіх осіб.

5.2.11. Якщо мешканець фактично не проживає на наданому йому ліжко-місці, з урахуванням вимог п. 7.1.

5.2.12. За невиконання інших умов цього договору.

5.2.13. Дострокове припинення дії договору за ініціативою мешканця гуртожитку здійснюється за його особистою письмовою заявою після погашення ним боргу за фактичне проживання в гуртожитку.

 1. Відповідальність сторін

6.1. 3а невиконання умов договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.2. НТУУ «КПІ» не несе відповідальність за збереження майна мешканця гуртожитку, крім майна, переданого до камери схову.

6.3. 3а порушення умов цього договору, в т.ч. у випадках, передбачених пунктами 3, 4, 5.2. договору, НТУУ «КПІ» має право в односторонньому порядку достроково припинити (розірвати) цей договір без надання іншого житлового приміщення та (або) відмовити в укладанні договору на проживання у наступному періоді (навчальному році).

6.4. У разі заподіяння збитків майну НТУУ «КПІ»: житловим приміщенням, місцям загального користування, м’якому чи твердому інвентарю, обладнанню, іншому майну, що знаходиться на балансі НТУУ «КПІ», чи третім особам, мешканець зобов’язаний відшкодувати їх у повному обсязі згідно з чинним законодавством України. Відшкодування збитків не позбавляє права НТУУ «КПІ» додатково застосувати п. 6.3. договору.

 1. Додаткові положення

7.1. Даний договір є дійсний при фактичному проживанні мешканця гуртожитку на наданому ліжко-місці у кімнаті гуртожитку. У випадку, коли мешканець гуртожитку фактично не проживає на наданому йому ліжко-місці у кімнаті гуртожитку, на підставі акту адміністрації, даний договір достроково припиняється (розривається) НТУУ «КПІ» в односторонньому порядку.

7.2. Контроль за дотриманням виконання умов договору здійснюють члени координаційної ради гуртожитку, завідувач гуртожитком, директор Студмістечка, його заступники, уповноважені ними особи, керівництво факультету (інституту), представники студентської ради гуртожитку, Студмістечка, профкому студентів, співробітники департаменту охорони громадського порядку або (та) члени громадських формувань (дружини гуртожитку).

7.3. Дострокове припинення, розірвання договору означає втрату права на проживання у студентському гуртожитку, мешканець гуртожитку зобов’язаний звільнити кімнату та повернути у належному стані прийняте майно та інвентар. Реєстрація не дає права на проживання у гуртожитку.

7.4. Мешканець, який виконує всі зобов’язання, має переважне право на укладання нового договору на проживання (надання ліжко-місця) на новий строк за умови продовження навчання в університеті на денній формі, крім другої освіти та крім поновлення на контрактну форму навчання.

7.5. Мешканець, керуючись Законом України «Про захист персональних даних» надає НТУУ «КПІ» згоду (дозвіл) на збирання, обробку, безстрокове зберігання та передачу (поширення) третім особам своїх персональних даних у випадках, передбачених чинним законодавством.

7.6. Укладення цього договору не створює для мешканця будь-яких інших прав на вказане ліжко-місце, крім права користування протягом строку, визначеного п. 5.1.

7.7. Взаємовідносини Сторін, що не врегульовані цим договором регулюються чинним законодавством України.

7.8. Зміни та доповнення до цього договору вносяться за згодою Сторін шляхом укладення Доповнення до договору у письмовій формі. Якщо одна зі Сторін не в змозі виконати умови договору, вона зобов’язана повідомити про це іншу сторону у письмовій формі.

7.9. Договір укладається у 2-х примірниках – по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу.

 

 

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Мешканець
Адреса: Україна, Київ, 03056, пр-т Перемоги, 37

ІПН 020709226587

Р/р 31251273210141 в ГУ ДКСУ м. Києва

Код банку 820019

Код ЄДРПОУ 02070921

Призначення платежу: для студмістечка НТУУ «КПІ»,

бал. № 538

П.І.Б. ______________________________________________________

___________________________________________________________

Паспорт: серія ___________ №_________________________________

Ким і коли виданий__________________________________________

___________________________________________________________

Адреса місця постійної реєстрації (проживання): _________________
___________________________________________________________

(індекс, область, район, місто ,село, вулиця, будинок, квартира)

Директор

____________________________О.А. Іщенко

Ідентифікаційний номер ______________________________________

 

______________________________(____________________)
                 (особистий підпис)                               (прізвище та ініціали)

8.     Підписи сторін, юридичні адреси та інші реквізити

 

 

 

З Правилами внутрішнього розпорядку в НТУУ «КПІ», Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НТУУ «КПІ», Положенням про поселення та проживання в гуртожитках студмістечка НТУУ «КПІ», Положення про оплату за проживання у студентських гуртожитках НТУУ «КПІ” для всіх категорій мешканців, графіком навчального процесу, правилами пожежної безпеки, правилами користування електричним і газовим обладнанням, правилами користування ліфтами ознайомлений, інструктаж пройшов, зобов’язуюсь виконувати.

 

 

Мешканець

Вам також має сподобатись...