Профспілкові документи

Лист Міністру освіти і науки України (05.02.2008 р.)

05.02.2008 № 02-5/53/1
Міністру освіти і науки України
І.О.Вакарчуку
Шановний Іване Олександровичу !
ЦК Профспілки працівників освіти і науки України за наслідками зустрічі 31 січня Президента України з представниками профспілок ще раз звертається з приводу суттєвого звуження трудових та соціально-економічних прав, гарантій, пільг працівникам та студентам закладів і установ освіти Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».
Попри наполягання галузевої Профспілки, висловлені в листах до Міносвіти від 18.06.2007 № 02-5/271 та від 27.12.2007 № 02-5/528 щодо необхідності фінансового забезпечення у 2008 році законодавчо встановлених гарантій педагогічним, науково-педагогічним працівникам, спеціалістам закладів освіти у рівнях оплати праці відповідними положеннями закону їх повністю скасовано.
Ліквідовано також державні гарантії у рівнях оплати праці працівників різної кваліфікації в установах та організаціях, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів, що були передбачені ст.18 Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії«.
Обмежено соціальною податковою пільгою гарантії педагогам та пенсіонерам з їх числа у сільській місцевості та селищах міського типу на безоплатне забезпечення житлом з опаленням та освітленням, які передбачалися цією ж статтею Закону України «Про освіту».
Звужено права науково-педагогічних та наукових працівників у рівнях пенсійного забезпечення, надані ст. 24 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність».
Позбавлено пільг студентів з числа потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС отримувати підвищену на 100 відсотків стипендію, передбачених ст.ст. 20-23 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Скасовано положення ст.13 Закону України «Про оплату праці» щодо колективно-договірного регулювання оплати праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету.
Звужено права вищих начальних закладів відкривати банківські, поточні та депозитні рахунки в банках, зберігати кошти на депозитних рахунках банків, користуватися банківськими кредитами, що були передбачені у ст.ст. 32, 63 Закону України "Про вищу освіту«.
Законом про державний бюджет не призупинено положень ст.44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», як це мало місце впродовж останніх років, але й не передбачено відповідних видатків для перерахування первинним профспілковим організаціям коштів на проведення фізкультурно-оздоровчої та культурно-масової роботи серед працівників.
Виникає нагальна потреба у наближенні термінів введення в повному обсязі Єдиної тарифної сітки, що спричинено підвищенням цін та тарифів на товари і послуги та низьким рівнем заробітної плати працівників освіти.
З пропозиціями щодо обов’язковості забезпечення фінансування галузі в законодавчо гарантованих обсягах, дотримання встановлених освітянам, науковцям гарантій та пільг ЦК Профспілки працівників освіти і науки України неодноразово звертався під час підготовки та розгляду Державного бюджету на 2008 рік також до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та до Президента України при його підписанні.
Зважаючи, що в даний час триває робота на підготовкою змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», ЦК Профспілки працівників освіти і науки України просить Вас, шановний Іване Олександровичу, внести пропозиції Міністерству фінансів України щодо вилучення з розділу II цього закону норм пунктів 28, 36, 49, 65, 66, 87 та вжити всіх можливих заходів для забезпечення трудових, соціально-економічних прав, гарантій та пільг працівникам галузі, а також студентській молоді.
Про наслідки розгляду листа просимо повідомити ЦК Профспілки працівників освіти і науки України для інформування профспілкового активу, зокрема членів ЦК під час роботи президії та пленуму 14-15 лютого поточного року.
З повагою
Голова Профспілки Л.С.Сачков

Вам також має сподобатись...