Житлово-побутова робота

Положення про загально університетський фонд підтримки та розвитку студмістечка НТУУ „КПІ”

Положення про загально університетський фонд підтримки та розвитку студмістечка НТУУ «КПІ»

(з доповненнями від 31.03.2003 року).

1. Загально університетський фонд підтримки та розвитку студмістечка НТУУ «КПІ» (далі «Фонд») створюється з метою покращення фінансового забезпечення заходів, спрямованих на підтримку та розвиток студмістечка, покращення умов проживання студентів і аспірантів у гуртожитках університету, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», законодавства щодо використання власних надходжень бюджетних установ та наказу від 03.12.2002 року № 4-170.

2. Джерелами формування Фонду є:

  • 100% фактичних надходжень від здачі в оренду приміщень студмістечка;
  • 3% фактичних надходжень за проживання в гуртожитках іноземних студентів, аспірантів та стажистів;
  • благодійні внески та інші джерела;
  • 3% фактичних надходжень за навчання студентів, аспірантів, докторантів, стажистів — іноземних громадян та слухачів Підготовчого відділення для іноземних громадян«.

3. Для обліку і використання коштів Фонду УЕФ відкриває окремий субрахунок.

4. Фонд граничними розмірами не обмежується, і в кінці року його невикористаний залишок до бюджету НТУУ «КПІ» не вилучається.

5. Кошти Фонду можуть використовуватись на:

  • придбання інвентарю та обладнання для житлових приміщень, робочих кімнат, місць загального користування;
  • облаштування спортивних залів (кімнат) у гуртожитках та спортивних майданчиків на території студмістечка;
  • оплату робіт по ремонту приміщень, комунікацій, інвентарю та обладнання;
  • оплату робіт та послуг, які здійснюються за договорами.

6. Використання коштів Фонду здійснюється згідно з кошторисами, які затверджуються ректором.

Кошторис складається директором студмістечка на основі переліку першочергових потреб студмістечка.

Перелік першочергових потреб студмістечка складається дирекцією студмістечка спільно зі студентською радою студмістечка за участю представників профкому студентів та студентської ради університету.

7. Дирекція студмістечка щоквартально звітує перед адміністрацією університету та студентським активом про використання коштів Фонду.

8. Для здійснення поточного контролю за використанням коштів Фонду створюється постійно діюча ревізійна комісія з представників адміністрації університету, профкому студентів, студради університету, студради студмістечка і студентських рад гуртожитків. До складу ревізійної комісії можуть входити представники факультетів та інститутів і студенти, що проживають у гуртожитках, де виконуються роботи за рахунок Фонду.

9. Персональна відповідальність за використання коштів Фонду покладається на директора студмістечка.

Вам також має сподобатись...