Профспілкові документи

Резолюція науково-практичної конференції лідерів студентських самоврядних організацій вищих навчальних закладів м. Києва

Резолюція
науково-практичної конференції лідерів студентських самоврядних організацій
вищих навчальних закладів м. Києва
24 травня 2007 р. м. Київ
Ми, учасники конференції «Роль студентських самоврядних організацій у світлі Болонського процесу» відзначаємо, що винесена на обговорення тематика є актуальною та викликала конструктивну дискусію серед студентів.
Відмічаємо, що документи Болонського процесу першочергово стосуються студентства. Воно є центром, навколо якого вибудовується вся система. Чітко сформульовано три необхідні та достатні принципи: мобільність членів освітянського простору, в першу чергу студентів; привабливість освітянських послуг та можливість працевлаштування. Все це прерогатива держави.
Учасники конференції висловлюють стурбованість щодо недосконалості нормативної та правової бази, відсут­ності дієвих механізмів державної підтримки молоді в період її становлення.
У зв’язку з цим рекомендуємо:
1. Кабінету Міністрів України:
— сконцентрувати зусилля на усуненні перешкод по мобільності студентів шляхом сприяння в наданні віз, дозволів на навчання і роботу, отримання фінансової підтримки тощо;
— розробити необхідні нормативно-правові акти, необхідні для введення в дію Закону України «Про перше робоче місце»;
— підвищити розмір стипендії до прожиткового мінімуму;
— внести зміни до Постановою № 882 від 12 липня 2004 р., передбачивши використання не менше 10% коштів, від стипендіального фонду на матеріальну допомогу, санаторно-курортне лікування та оздоровлення, дієтичне харчування, преміювання та надбавки до стипендії, попередньо врегулювавши коди економічної класифікації видатків.
2. Міністерству освіти і науки України:
— проводити постійні консультації з студентськими самоврядними організаціями, всеукраїнськими студентськими громадськими організаціями щодо плану спільних заходів та дій стосовно реалізації принципів Болонського процесу в Україні;
— забезпечити виконання закону України «Про вищу освіту» в частині підвищення якості вищої освіти, удосконалення структури управління вищою освітою, формування здорового способу життя, створення належних умов для навчання, стажування, проживання та дозвілля студентів;
— при затвердженні наказу про Типове положення «Про студентське самоврядування» передбачити в ньому, що у своїй діяльності органи студентського самоврядування не дублюють профспілкову організацію, а користуються допомогою і підтримкою ректорату (адміністрації) та профспілкового комітету студентів;
— затвердити нове Типове положення «Про студентський гуртожиток» на основі діючого законодавства;
— поновити діяльність Ради проректорів з виховної роботи на міському рівні;
— створити постійно діючу школу навчання органів студентського самоврядування;
— при затвердженні кошторису передбачати кошти на капітальне будівництво нових навчальних корпусів та студентських гуртожитків, на ремонт та будівництво спортивних майданчиків тощо;
— сприяти проведенню моніторингу нагальних студентських питань.
3. Адміністраціям ВНЗ м.Києва:
— в статутах вищих навчальних закладів виписати, що студентськими самоврядними організаціями є: студентська профспілка та органи студентського самоврядування;
— узгоджувати умови та оплату за проживання в гуртожитках зі студентськими самоврядними організаціями.
4. Студентським самоврядним організаціям:
— ввести в практику укладання угод про співпрацю між студентською профспілкою та органами студентського самоврядування, де визначати пріоритети та напрямки діяльності кожної самоврядної організації.

Вам також має сподобатись...