Профспілкові документи

Витяг з протоколу № 38/2 засідання президії профспілкового комітету студентів від „29” листопада 2007 року

Профспілка працівників освіти і науки України
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Витяг з протоколу № 38/2
засідання президії профспілкового комітету студентів від «29» листопада 2007 року

Слухали: Про незадовільну організацію профспілкової роботи серед студентів — членів Профспілки в механіко-машинобудівному інституті НТУУ «КПІ».
31 жовтня 2006 року відбулась звітно-виборна профспілкова конференція студентів на ММІ. Головою профбюро студентів ММІ обрано студента гр. МВ-22 Солонуху В.М. При цьому, не було обрано нового складу профспілкового бюро студентів інституту.
За станом на 01 грудня 2007 року з 17 груп 1 курсу на профспілковий облік поставлено лише 4 групи. При цьому, постановка на облік усіх студентів 1 курсу університету (майже 5000 членів) закінчилась 01 жовтня 2007 року. Профорги груп 1 курсу обрані лише у листопаді цього року за допомогою профспілкового комітету студентів у зв’язку з проведенням позачергової звітно-виборної конференції студентів ММІ.
Профспілкові внески зі студентів ММІ — членів профспілки, які не отримують стипендію протягом 2-го семестру 2006 року та 1 семестру 2007 року не здійснювалась, на що неодноразово наголошувалось голові профбюро ММІ Солонухі В.М. на розширених засіданнях президії профспілкового комітету студентів НТУУ «КПІ». Але на більшості розширених засіданнях профкому студентів голова профбюро ММІ був відсутній без поважних причин.
При цьому слід відзначити, що профспілкова робота в інституті не налагоджена згідно вимог Статуту. Про що свідчить низький рівень оздоровлення студентів влітку 2007 року. Станом на 01 грудня 2007 року кількість оздоровлених студентів у санаторії-профілакторії КПІ — 65 %, матеріальні допомоги малозабезпеченим виплачені лише на 40 %.
Президія профспілкового комітету студентів НТУУ «КПІ» 01 листопада 2007 року протокол № 38 розглянула питання неналежного виконання своїх обов’язків головою профбюро студентів ММІ Солонухою В.М. та ініціювала проведення позачергової звітно-виборної профспілкової конференції студентів ММІ.
Позачергова конференція 29 листопада не відбулась, у зв’язку з відсутністю кворуму, що відзначає низький рівень організації профспілкової роботи в інституті.
Керуючись ст. 17, 29, 31, 52 Статуту профспілки працівників освіти та науки України, президія профспілкового комітету студентів
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. У зв’язку з неналежним виконанням обов’язків головою профбюро студентів ММІ, порушеннями положень Статуту Профспілки та діями, що перешкоджають досягненню мети і виконанню завдань Профспілки:
1.1 Оголосити догану голові профспілкового бюро студентів ММІ Солонухі В.М.
1.2 Відсторонити від виконання обов’язків голови профспілкового бюро студентів ММІ Солонуху В.М.
2. Доручити президії профспілкового комітету студентів НТУУ «КПІ» організувати профспілкову роботу серед студентів — членів профспілки ММІ до проведення звітно-виборної профспілкової конференції.
3. Надати право підпису усіх документів, що регламентують діяльність Профспілки в механіко-машинобудівному інституті заступнику голови профкому студентів НТУУ «КПІ» Жученко О.А.
4 Заступнику голови профкому студентів НТУУ «КПІ» Жученко О.А. організувати збори профоргів груп ММІ з метою організації профспілкової роботи серед членів профспілки в інституті.
5. Повідомити членів профспілки та адміністрацію механіко-машинобудівного інституту про прийняте рішення.
6. Контроль по даній постанові залишаю за собою.
Голова
Профспілкового комітету
студентів НТУУ «КПІ» В.Ю. Миронов

Вам також має сподобатись...