Профспілкові документи

Постанова IX звітно-виборної конференції профспілки працівників освіти і науки м.Києва.

Профспілка працівників освіти і науки м.Києва

ПОСТАНОВА
ІХ звітно-виборної конференції

24 березня 2005 року.

Заслухавши та обговоривши звіт про роботу Ради Профспілки за період з квітня 2000 року по березень 2005 року та завдання Профспілки працівників освіти і науки м.Києва щодо удосконалення організаційної діяльності і посилення соціального захисту членів профспілки, звітно-виборна конференція постановляє:

1. Роботу Ради Профспілки працівників освіти і науки м.Києва за звітний період визнати задовільною.

2. Звіт ревізійної комісії Профспілки працівників освіти і науки м.Києва затвердити.

3. Вважати головним завданням Профспілки на наступний звітний період реалізацію статутних завдань щодо здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та духовних інтересів кожного члена профспілки.

З цією метою:

1) зміцнити організаційну основу шляхом демократичних структурних перетворень, посилення внутрішньоспілкової дисципліни, покращання індивідуальної роботи;

2) продовжити практику використання у повному обсязі законодавства про профспілки як засобу ефективного функціонування сучасної моделі міської профспілкової організації;

3) підтримувати ініціативи профспілкової громадськості та сприяти їх реалізації;

4) сприяти пропаганді здорового способу життя працівників, їх сімей та студентів через розвиток культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;

5) формувати громадську думку щодо мотивації профспілкового членства і позитивного іміджу профспілки через засоби масової інформації, у тому числі інформаційний вісник «Єдність», інтернет, проведення «круглих столів», прес-конференцій тощо;

6) удосконалити систему навчання профактиву, впроваджуючи новітні форми і методи, забезпечити роботу постійно діючих семінарів, шкіл профактиву на місцях, у тому числі з правових питань;

7) налагодити дійову роботу з резервом профспілкових кадрів, у тому числі через систему навчання та стажування;

8) вважати одним з пріоритетів діяльності Профспілки роботу із студентською молоддю, розвиток діяльності Студентської профспілкової асоціації м.Києва, вивчення і впровадження передового досвіду роботи первинних профспілкових організацій студентів, їх співпрацю із профспілковими організаціями вищих навчальних закладів;

9) здійснювати представництво інтересів членів профспілки, використовуючи для захисту їх прав усі передбачені чинним законодавством України форми вирішення індивідуальних та колективних спорів;

10) домагатися врахування прав та інтересів членів профспілки при розробці та реформуванні законодавчої та нормативно-правової бази;

11) розвивати соціальне партнерство, практику укладання угод і колективних договорів, посилити контроль за їх виконанням;

12) активізувати співпрацю з органами державного управління, місцевого самоврядування, з депутатами всіх рівнів, громадськими організаціями та об’єднаннями щодо забезпечення участі членів профспілки в суспільних процесах;

13) розвивати та поглиблювати співпрацю з регіональними профспілковими організаціями України, СНД, профоб’єднань світової співдружності;

14) домагатися практичної реалізації повноважень, передбачених законами «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про охорону праці» щодо здійснення громадського контролю за станом безпеки праці в установах галузі;

15) здійснювати постійний контроль за виконанням ст..11 Закону України «Про охорону праці» щодо відшкодування власником шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров’я, пов’язаного із виконанням трудових обов’язків та визначення в угодах, колективних договорах конкретного розміру одноразової допомоги;

16) встановити дійовий контроль за додержанням чинного законодавства про охорону праці, у тому числі при наданні пільг працівникам, які працюють у шкідливих умовах праці;

17) налагодити конструктивну співпрацю з Фондом соціального страхування з ТВП щодо формування бюджету Фонду та прозорості його використання;

18) домогтися введення до складу правління Київського міського відділення Фонду соціального страхування з ТВП представника Ради Профспілки працівників освіти і науки м. Києва;

19) взяти активну участь у святкуванні 60 річниці з Дня Перемоги;

20) розробити та затвердити план заходів по проведенню урочистостей з нагоди 30-річчя Профспілки працівників освіти і науки м. Києва;

21) надати безповоротну фінансову допомогу сім’ї Насті Овчар, яка врятувала свою сестричку;

22) створити в структурі виконавчого органу Ради Профспілки відділ з захисту духовних інтересів, культурно-масових і спортивно-масових робот.

Вам також має сподобатись...