Профспілкові документи

Постанова IX звітно-виборної конференції профспілки працівників освіти і науки м.Києва.

Профспілка працівників освіти і науки м.Києва

ПОСТАНОВА
ІХ звітно-виборної конференції

24 березня 2005 року.

Заслухавши та обговоривши звіт про роботу Ради Профспілки за період з квітня 2000 року по березень 2005 року та завдання Профспілки працівників освіти і науки м.Києва щодо удосконалення організаційної діяльності і посилення соціального захисту членів профспілки, звітно-виборна конференція постановляє:

1. Роботу Ради Профспілки працівників освіти і науки м.Києва за звітний період визнати задовільною.

2. Звіт ревізійної комісії Профспілки працівників освіти і науки м.Києва затвердити.

3. Вважати головним завданням Профспілки на наступний звітний період реалізацію статутних завдань щодо здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та духовних інтересів кожного члена профспілки.

З цією метою:

1) зміцнити організаційну основу шляхом демократичних структурних перетворень, посилення внутрішньоспілкової дисципліни, покращання індивідуальної роботи;

2) продовжити практику використання у повному обсязі законодавства про профспілки як засобу ефективного функціонування сучасної моделі міської профспілкової організації;

3) підтримувати ініціативи профспілкової громадськості та сприяти їх реалізації;

4) сприяти пропаганді здорового способу життя працівників, їх сімей та студентів через розвиток культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;

5) формувати громадську думку щодо мотивації профспілкового членства і позитивного іміджу профспілки через засоби масової інформації, у тому числі інформаційний вісник «Єдність», інтернет, проведення «круглих столів», прес-конференцій тощо;

6) удосконалити систему навчання профактиву, впроваджуючи новітні форми і методи, забезпечити роботу постійно діючих семінарів, шкіл профактиву на місцях, у тому числі з правових питань;

7) налагодити дійову роботу з резервом профспілкових кадрів, у тому числі через систему навчання та стажування;

8) вважати одним з пріоритетів діяльності Профспілки роботу із студентською молоддю, розвиток діяльності Студентської профспілкової асоціації м.Києва, вивчення і впровадження передового досвіду роботи первинних профспілкових організацій студентів, їх співпрацю із профспілковими організаціями вищих навчальних закладів;

9) здійснювати представництво інтересів членів профспілки, використовуючи для захисту їх прав усі передбачені чинним законодавством України форми вирішення індивідуальних та колективних спорів;

10) домагатися врахування прав та інтересів членів профспілки при розробці та реформуванні законодавчої та нормативно-правової бази;

11) розвивати соціальне партнерство, практику укладання угод і колективних договорів, посилити контроль за їх виконанням;

12) активізувати співпрацю з органами державного управління, місцевого самоврядування, з депутатами всіх рівнів, громадськими організаціями та об’єднаннями щодо забезпечення участі членів профспілки в суспільних процесах;

13) розвивати та поглиблювати співпрацю з регіональними профспілковими організаціями України, СНД, профоб’єднань світової співдружності;

14) домагатися практичної реалізації повноважень, передбачених законами «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про охорону праці» щодо здійснення громадського контролю за станом безпеки праці в установах галузі;

15) здійснювати постійний контроль за виконанням ст..11 Закону України «Про охорону праці» щодо відшкодування власником шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров’я, пов’язаного із виконанням трудових обов’язків та визначення в угодах, колективних договорах конкретного розміру одноразової допомоги;

16) встановити дійовий контроль за додержанням чинного законодавства про охорону праці, у тому числі при наданні пільг працівникам, які працюють у шкідливих умовах праці;

17) налагодити конструктивну співпрацю з Фондом соціального страхування з ТВП щодо формування бюджету Фонду та прозорості його використання;

18) домогтися введення до складу правління Київського міського відділення Фонду соціального страхування з ТВП представника Ради Профспілки працівників освіти і науки м. Києва;

19) взяти активну участь у святкуванні 60 річниці з Дня Перемоги;

20) розробити та затвердити план заходів по проведенню урочистостей з нагоди 30-річчя Профспілки працівників освіти і науки м. Києва;

21) надати безповоротну фінансову допомогу сім’ї Насті Овчар, яка врятувала свою сестричку;

22) створити в структурі виконавчого органу Ради Профспілки відділ з захисту духовних інтересів, культурно-масових і спортивно-масових робот.

Вам також має сподобатись...

Резолюція спільного засідання Профспілкового комітету студентів, Студентської ради студмістечка, Студентської Ради університету щодо вдосконалення діяльності служби безпеки КПІ, ДНД та міліції, спрямованої на забезпечення правопорядку на території НТУУ “КПІ” від 29 березня 2007 року.